Menu
Særlig mange lærerstudenter var i 2022 i arbeid kort tid etter fullført utdanning. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ni av ti i jobb etter fullført fagskoleutdanning

Ni av ti studenter som fullførte høyere yrkesfaglig utdanning i 2022, var i arbeid samme høst, ifølge SSB. Dette gjelder både for kvinner og menn.

Av NTB | 29.03.2023 08:24:17

Arbeidsliv: Blant studentene innen fagfeltene lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk samt helse-, sosial- og idrettsfag var hele 96 prosent av studentene i arbeid samme høst, viser Statistisk sentralbyrås (SSB) oversikt.

Det var dessuten en kraftig økning i antall fullførte utdanninger i studieåret 2021/2022. Det ble da fullført 11.200 utdanninger i høyere yrkesfaglig utdanning, som er 800 flere enn året før og 4.700 flere enn studieåret 2019/2020.

Over to år har det dermed vært en økning på 70 prosent. Særlig stor er økningen i fullførte utdanninger med en varighet på under to år.

De fleste studentene i høyere yrkesfaglig utdanning er godt voksne. Høsten 2022 var 70 prosent 26 år eller eldre. Man kan dermed forvente at mange har vært i jobb før de begynte på utdanningen.

Den høye sysselsettingen blant dem som har fullført, kan dermed skyldes flere ting. Studentene kan sitte på attraktiv kompetanse som arbeidslivet etterspør, det kan være at de returnerer til sin opprinnelige arbeidsplass eller at de studerte ved siden av en eksisterende jobb.

(©NTB)

Flere nyheter: