Menu
Sykefraværet er fortsatt høyt etter pandemien. Det skyldes blant annet etterdønninger av koronaviruset, men også psykisk sykdom. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Fortsatt høyt sykefravær skyldes psykisk sykdom og korona-etterdønninger

Fire år etter pandemien er sykefraværet fortsatt høyt. Det skyldes i hovedsak økt fravær med psykiske lidelser, luftveissykdommer og «long covid».

Av NTB | 17.06.2024 07:33:14

Medisin og helse: Fra 2019 til 2023 økte det legemeldte sykefraværet fra 4,8 til 5,6, en prosentvis vekst på 17 prosent, viser Nav-analysen i «Arbeid og Velferd». Ikke siden 2004 og 2009 har det vært tilsvarende høyt sykefravær.

– Sykefraværet har ikke gått ned igjen som forventet etter pandemien, og det er alvorlig. Denne analysen viser at økningen har rammet bredt og at årsakene er svært sammensatte. Nå er utfordringen å finne gode løsninger og tiltak, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Analysen viser at fraværet har økt i alle grupper, både når det gjelder kjønn, alder, næring og yrke.

Det er tre hovedårsaker til at sykefraværet har gått opp. Psykiske lidelser står for 43 prosent av økningen, mens luftveislidelser står for 33 prosent. I tillegg har sykefravær med diagnosen «trøtthet/slapphet» økt med 15 prosent. Dette er den vanligste av diagnosene som settes ved «long covid».

(©NTB)

Flere nyheter: