Menu
Illustrasjon: Charday Penn/Getty Images

Mange med oppkast og diaré

Mattilsynet har blitt varslet av Folkehelseinstituttet om en økning i antall personer som er smittet med mage-tarmbakterier den siste tiden.

Av Egil M Solberg | 03.07.2024 13:30:00

Sykdom: Smittekildene er foreløpig ikke kjent, men det er vanlig at slike mage-tarmbakterier smitter gjennom matvarer, melder Mattilsynet.

Så langt i år er det påvist smitte hos 33 personer som er bosatt over hele landet, og i alle aldergrupper.

Smitteutbrudd med Salmonella er forholdsvis sjelden i Norge. Internasjonalt er de vanligste smittekildene kjøttprodukt, særlig svin- og fjørfekjøtt, men også egg, eggprodukt, melkeprodukt som er upasteurisert eller melkepulver, skalldyr, forurensede grønnsaker, tørket frukt og krydder.

– Mattilsynet innhenter informasjon fra flere av de syke personene om hva de har spist og hva de har vært i kontakt med. Det kan også bli aktuelt å ta prøver av mat og matemballasje, sier Anne Mæland, seniorrådgiver i seksjon biologisk mattrygghet i Mattilsynet.

Smitteoverføring kan også skje fra husdyr, kjæledyr, fugler og reptiler. I Norge er det også påvist smittetilfeller fra ville dyr, som fugler og pinnsvin.

Det er ikke alltid mulig å finne smittekildene. Om en felles smittekilde fra mat, dyr eller miljø peker seg ut, vil Mattilsynet følge opp sporingsarbeidet langs matkjeden.

Mattilsynet samarbeider med Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og kommuneoverleger.

Forebyggende tiltak

– God kjøkkenhygiene og god håndhygiene kan hindre smitte av salmonellabakterier mellom matvarer og mellom mennesker. Et generelt og godt råd, er å varmebehandle matvarer. Tilstrekkelig koking eller gjennomsteking, dreper salmonellabakteriene, sier Mæland.

Du bør alltid skylle og vaske frisk frukt og grønt, spesielt det som vi importerer fra utlandet. Tørk frukt og grønt godt etter vaskingen, der det er mulig.

Husk å vaske hendene dine slik at du ikke overfører eventuell smitte til utstyr, kjøkken eller annen mat. Bytt redskap mellom forskjellige råvarer, og mellom råvarer og ferdiglaget mat. Et alternativ er å vaske redskapene godt mellom hver oppgave.

Ifølge Folkehelseinstituttet, er de vanligste symptomene på salmonellainfeksjon diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuelt feber. Er man syk med diaré, skal man unngå å lage mat til andre.

Flere nyheter: