Menu
Et nytt legemiddel fra den amerikanske legemiddelprodusenten Eli Lily and Co skal vise gode resultater i å bremse utvikling av Alzheimers sykdom. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB

Lovende tester av nytt legemiddel som bremser Alzheimer

Amerikanske Eli Lilly and Co. har søkt myndighetene om godkjennelse av donanemab, et nytt legemiddel som bremser utviklingen av Alzheimer.

Av NTB | 17.07.2023 16:53:11

Medisin og helse: USAs mat- og helsetilsyn FDA godkjente i januar legemiddelet leqembi fra japanske Eisai, som også bremser svekkelsen av hukommelse og tenkning i første fase hos pasienter med Alzheimers sykdom.

Kliniske tester har ifølge produsenten vist at også donanemab kan bremse svekkelsen med mellom fire og sju måneder, eller med rund 60 prosent, i et tidlig stadium av sykdommen.

– Vi kurerer ikke sykdommen. Diabetes har heller ingen kur, men det betyr ikke at man ikke kan behandle pasienter på meningsfullt vis, sier han.

Av de drøyt 1700 pasientene som deltok i testen av donanemab, opplevde opptil en tredel hevelser i hjernen. For de fleste gikk dette greit, men to eller kanskje tre pasienter døde ifølge BBC som følge av dette.

Flere forskere har stilt spørsmål ved nytten og sikkerheten knyttet til donanemab og leqembi.

– Pasienter vil sannsynligvis ikke stille spørsmål ved de beskjedne fordelene dersom risikoen og prisen var lav og de var enkle å bruke. Ingen av delene er tilfelle, mener dr. Eric Widera ved University of California.

– Endelig er det et visst håp, sier John Sims hos den amerikanske legemiddelprodusenten Eli Lilly and Co.

Selv om de to nye legemidlene er lovende, og av noen blir framstilt som et stort gjennombrudd, er bruken av dem også forbundet med en viss risiko.

Det europeiske legemiddelverket (EMA) unnlot nylig å godkjenne et tredje legemiddel, aducanumab, som også ble oppgitt å bremse utviklingen av Alzheimer. Bekymring over sikkerheten for pasienter og manglende beviser på effektivitet var årsaken.

(©NTB)

Flere nyheter: