Menu
Fotlenke var den mest iverksatte formen for straff i juni 2023. Illustrasjonsfoto: Jon Eeg / NTB

Liten oppgang i antall innsatte i norske fengsler

Ved utgangen av juni var det 2.988 innsatte i norske fengsler. Det er 13 flere enn ved utgangen av forrige måned, viser tall fra Kriminalomsorgen.

Av NTB | 13.07.2023 10:33:02

Kriminalitet og rettsvesen: I juni ble det iverksatt 464 straffegjennomføringer. Av disse var 245 soninger med fotlenke, mens 113 av de var samfunnsstraff. Dette var altså de to vanligste formene for straffegjennomføring.

Antall iverksettelser er lavere enn foregående måned, og 15 prosent lavere enn i juni 2022. Da ble det iverksatt 543 straffegjennomføringer.

Tallene viser en nedgang for de fleste straffegjennomføringer i samfunnet sammenlignet med juni 2022. Aller mest synker bøtetjeneste, som har gått ned med 69 prosent.

Til tross for at fotlenke var den vanligste formen for straffegjennomføring, har antall iverksettelser gått ned med 10 prosent.

Trafikklovbrudd fortsetter å ruve høyt på statistikken. 45,3 prosent av de som startet gjennomføring av straffen i juni, var domfelt for trafikklovbrudd. Økonomi og vold er neste på lista, med henholdsvis 12,7 og 12 prosent.

Per 5. juli var det totalt 2988 innsatte i norske fengsler. 668, eller 22 prosent, av disse satt i varetekt. 5,7 prosent av de innsatte var kvinner.

Kapasitetsutnyttelsen i norske fengsler var på 81 prosent, noe som er i tråd med gjennomsnittet så langt i år på 80 prosent.

(©NTB)

Flere nyheter: