Menu
Kjell Ingolf Ropstad på KrFs landsmøte på Hamar. Søndag gikk Ropstad inn for at partiet bør legge til rette for kjernekraft i Norge. Foto: Lars Thomas Nordby / NTB

KrF vil åpne for kjernekraft i Norge

Kristelig Folkeparti vedtok søndag at Norge bør undersøke mulighetene for kjernekraft og gå inn for at elektrifiseringen av norsk sokkel skal stanse.

Av NTB | 23.04.2023 15:04:10

Natur og miljø: Til tross for betydelig skepsis fra flere av delegatene på KrFs landsmøte, ble det vedtatt at Norge bør åpne for kjernekraft og legge til rette for dem som vil satse på dette.

– KrF vil at regjeringen setter ned et utvalg som sikrer at regelverk og konsesjonsmyndigheter er klargjort for å starte kjernekraftproduksjon i Norge, heter det i vedtaket fra partiets landsmøte.

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad omtalte debatten om Norge skal åpne for kjernekraft eller ikke som krevende, men veldig viktig. Han viste til økende energibehov og stadig mer nedbygging av naturen for utbygging til kraft.

– Jeg mener vi heller ikke kan utelukke kjernekraft. Dette er et langsiktig, viktig bidrag i den miksen som vi behøver for å ha grønn energi. Ikke fornybar, det er riktig, men ikke-fossil energi, sa Ropstad fra talerstolen.

Partiet viser til at elektrifiseringen vil koste nærmere 50 milliarder kroner å gjennomføre, samtidig som det vil tappe den landbaserte strømproduksjonen for 15 terawattimer, om lag 10 prosent av det samlede norske forbruket.

Partiet vil også at man må se på effektene fra karbonfangst og -lagring som et ledd i dette.

Flere kommuner har allerede motsatt seg Equinors planer, og Arbeiderpartiet vil også ta stilling til spørsmålet på sitt landsmøte i mai.

– Elektrifisering av Melkøya må utsettes inntil stabile energiløsninger er nærmere vurdert og etablert. Karbonfangst og -lagring må først vurderes, heter det i vedtaket fra KrF søndag.

I det samme vedtaket mener KrF også at elektrifiseringen av sokkelen med landstrøm bør stanses. Flere av dem som deltok i debatten, trakk fram at dette bare var en grønnvasking av Norges miljøengasjement, ettersom den gassen oljeselskapene sparte på å ikke brenne for å lage strøm til plattformen, i stedet ble eksportert for deretter å bli brent et annen sted.

I den sammenheng vedtok KrF også at prosjektet med å elektrifisere Equinors gassanlegg på Melkøya må utsettes. Elektrifiseringen av dette anlegget skal etter planen kutte klimautslippene på anlegget med 850.000 tonn i året, men forbruke store mengder av den totale strømproduksjonen i Nord-Norge.

(©NTB)

Flere nyheter: