Menu
Kongehuset fikk et underskudd på 54,3 millioner kroner i 2023, blant annet som følge av prosjektet med å sikre de kongelige bygningene. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Kongehusets årsrapport: Underskudd på 54,3 millioner kroner i 2023

Kongehuset endte med et underskudd på 54,3 millioner kroner i 2023. Det kommer fram i Kongehusets årsrapport.

Av NTB | 18.04.2024 10:13:30

Økonomi og næringsliv: Årsaken til underskuddet er at bevilgningene til sikringsprosjektet ved de kongelige bygningene ikke er helt i fase med utbetalingene, ifølge årsrapporten.

Sikkerhetsprosjektet ble igangsatt i 2016 med hensikt å sikre de kongelige bygningene og parkene mot «uønskede hendelser».

Det inkluderer blant annet oppgradering av perimetersikringen rundt Slottsparken. I tillegg er det bygget en ny alarmsentral på Slottet og gjort en opprustning av resepsjonen.

Underskuddet dekkes av tidligere avsetninger til prosjektet og er i tråd med forventningene som ble framskrevet i årsrapporten for 2022.

Sikkerhetsprosjektet ble i store trekk avsluttet i 2023. Det gjenstår noen mindre arbeider som nå er i sluttfasen, ifølge rapporten.

Driftsregnskapet for Det kongelige hoff viser et overskudd på 16,5 millioner kroner. Hovedsakelig fordi både reansettelser og prosjekter ble utsatt på grunn av et pågående organisasjonsutviklingsprosjekt.

I 2023 har Det kongelige hoff gått gjennom virksomheten for å sikre økonomisk bærekraft over tid.

– Det ble identifisert tiltak som til sammen skal skape varige kostnadsbesparelser på om lag 15 millioner kroner over en implementeringsperiode på tre år, heter det.

– Sikkerhetssituasjonen i Europa har preget 2023. Kongen og kronprinsen har gjennomført en lang rekke besøk og aktiviteter med det norske forsvaret, skriver kongehuset på sine nettsider.

De viser også til besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på Slottet i desember.

Kongehuset fikk inn i overkant av 245 millioner kroner i 2023 mot rundt 443,8 millioner kroner året før.

Gjennom året besøkte kongefamilien 47 kommuner og reiste på offisielle besøk til Danmark, Storbritannia, Frankrike, Sverige og Tyskland. Til sammen utførte medlemmene av kongefamilien 756 oppdrag i 2023.

Flere nyheter: