Menu
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Karmøy og Haugesund med høyest sykefravær

Det legemeldte sykefraværet i Rogaland var på 5,1 prosent i 4. kvartal 2022, viser ferske tall fra NAV. Det er en liten nedgang, men Karmøy og Haugesund kommer dårligst ut i Rogaland.

Av Egil M Solberg | 02.03.2023 08:20:41

Arbeidsmarked: Legemeldt sykefravær, som er tapte dagsverk dividert på avtalte dagsverk, gikk ned 1,9 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2021. Snittet for landet var på 5,7 prosent, og holder seg på samme nivå som året før.

– Oslo var det eneste fylket med lavere sykefravær enn Rogaland, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

Helse- og sosialtjenester var næringsgruppen med høyest sykefravær på 7,6 prosent.

Økning i psykiske lidelser

De to største diagnosegruppene, muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser, sto for henholdsvis 30,6 prosent og 24 prosent av det legemeldte sykefraværet.

– Det er verdt å merke seg at disse to gruppene har forskjellig utvikling over tid.

Sykefravær som skyldes psykiske lidelser har økt, mens muskel- og skjelettlidelser holder seg stabilt, sier Merethe P. Haftorsen

Sykdommer i luftveiene utgjorde 10,7 prosent, noe som er en nedgang fra i fjor. Likevel er andelen på et høyere nivå enn før pandemien, og flere av tilfellene skyldtes korona.

– I tillegg var det sammenlignet med 2021 en større andel i 2022 som var sykemeldt med influensa, sier Haftorsen.

En stor andel av det legemeldte sykefraværet var korttidsfravær. 72,5 prosent hadde fravær på 16 dager eller mindre.

Kommunale forskjeller i legemeldt sykefravær

Kommunene med høyest legemeldt sykefravær i Rogaland var Karmøy og Sokndal med henholdsvis 5,7 og 5,6 prosent. Lavest hadde Hjelmeland med 4,4 prosent.

Det legemeldte sykefraværet i de største kommunene i Rogaland:

Stavanger: 4,6%
Sandnes: 5,2%
Sola: 4,9%
Hå: 5,4%
Time: 5,1%
Klepp: 5,5%
Gjesdal: 5,2%
Eigersund: 5,2%
Haugesund: 5,5%
Karmøy: 5,7%

Flere nyheter: