Menu
– Arbeidet med en ny nasjonal transportplan nærmer seg slutten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Foto: Geir Olsen / NTB

Jernbanen må rustes mot klimaendringer, krever Jernbanedirektoratet og Bane Nor

Transportbransjen har sagt sitt om ny transportplan. Jernbanen må rustes for å tåle klimaendringene, påpeker Jernbanedirektoratet og Bane Nor i sine innspill.

Av NTB | 03.10.2023 17:12:24

Økonomi og næringsliv: – Den store trafikkøkningen de siste årene og stadig mer krevende værforhold øker slitasje og hverdagsfeil på jernbanen. Uværet Hans og styrtregnet i august førte til store ødeleggelser på vei og jernbane. Dette har forsterket vårt budskap om å prioritere vedlikehold og fornyelse av dagens jernbane og gjøre den mer robust, sier Henning Bråtebæk, konstituert konsernsjef i Bane Nor, i en felles pressemelding med Jernbanedirektoratet.

De to har foreslått fire hovedprioriteringer for neste nasjonale transportplan:

* Ta vare på det vi har

* Fullføre det som er satt i gang

* Styrke kapasiteten for gods på lengre strekninger

* Styrke togtilbudet rundt de store byene

– Transportvirksomhetene har levert oppdaterte tall og prioriteringer i sin siste store NTP-leveranse. Nå er det opp til regjeringen å sørge for at NTP er tilpasset tiden vi lever i, og møter utfordringene vi skal løse, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Regjeringen peker på skredfare, ineffektive og utrygge transportårer og delstrekninger med lav standard som problemer som preger norsk transport for øyeblikket.

Transportvirksomhetene har levert oppdaterte tall og prioriteringer i sin siste store NTP-leveranse. Nygård understreker at virksomhetenes innspill og forslag ikke blir noen fasit for den nye planen. Regjeringen må nemlig ta hensyn til en rekke andre ting.

– Regjeringens transportpolitikk skal ta hensyn til både klimamål, naturvern, beredskap, en rettferdig fordeling av ressursene og ikke minst balansere innsatsen på samferdselsområdet opp mot tilstanden i norsk økonomi, sier Nygård.

– Det foreslås blant annet å endre løsningen for utvikling av E6 mellom Øyer og Otta i Gudbrandsdalen og ny løsning for utvikling av E6 mellom Åsen og Steinkjer i Trøndelag. For begge veiene foreslår Nye Veier å bygge ut de delene av veiene som løser de viktigste utfordringene, opplyser de i en pressemelding.

Den nye transportplanen legges fram til våren. Nå i høst skal Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet ha regionvise møter med fylkeskommunene, de største byene, Sametinget og næringslivet. Der skal de hente innspill og diskutere utfordringer og prioriteringer når transportsystemet i landsdelen skal utvikles framover.

Arbeidet med en ny Nasjonal transportplan (NTP) nærmer seg sluttspurten.

Nye Veier AS, det statlige selskapet som har ansvaret for utbygging og drift av visse motorveier, har kommet med egne innspill. Selskapet foreslår flere grep for å redusere kostnadene og øke nytten på mange av de veiene selskapet har ansvar for.

(©NTB)

Flere nyheter: