Menu
Illustrasjonsbilde: Getty Images

Ingen streik blant elektrikerne

EL og IT Forbundet og NHO Elektro er enige om lønnsoppgjøret for 2024. Oppgjøret er innenfor rammen av frontfaget på 5,2 prosent.

Av NTB | 29.05.2024 05:42:25

Arbeidsliv: Partene er enige på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK), som regulerer lønns- og arbeidsbetingelsene til de fleste elektrikerne i Norge.

Dermed ble en streik i elektrofagene avverget.

– Jeg er glad for at vi ble enige med EL og IT Forbundet om årets lønnsoppgjør. Det har vært tøffe forhandlinger hvor begge parter har måttet gi og ta, sier Ove Guttormsen i NHO Elektro.

– Vi har blitt enige om viktige ting for begge parter. I forhandlinger må man alltid finne felles grunn, og det har vi gjort i dette oppgjøret, sier Guttormsen.

Oppgjøret er innenfor rammen av frontfaget på 5,2 prosent.

– Vi har fått gjennomslag på viktige krav for medlemmene våre. Gjennom et godt generelt lønnstillegg legger vi til rette for økt kjøpekraft, sier forhandlingsleder og leder i EL og IT Forbundet, Geir Ove Kulseth.

– Resultatet vil gi en vesentlig bedre regulering av lønningene i mellomoppgjør enn dagens ordning, sier Kulseth.

Partene ble enige like før klokken 4.30 natt til onsdag.

Flere nyheter: