Menu
Det internasjonale pengefondet (IMF) ved Emil Stavrev (t.v.) overleverte sin rapport om norsk økonomi til statssekretær Jakob Bjelland (Sp) (t.h.) torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

IMF vil ha ytterligere rentehopp og advarer mot ekspansiv finanspolitikk

IMF mener at utsiktene for norsk økonomi er gode. De advarer imidlertid mot ekspansive budsjetter og mener renta bør være enda høyere.

Av NTB | 08.06.2023 09:59:00

Politikk: – Finanspolitikken bør i større grad støtte opp om Norges Banks arbeid mot inflasjon. I pengepolitikken er det reagert i tide, men for å bringe inflasjonen varig mot målet på 2 prosent på mellomlang sikt, er det behov for ytterligere innstramminger, skriver Det internasjonale pengefondet (IMF) i sin rapport.

En IMF-delegasjon har gjort en analyse av norsk økonomi. Rapporten er en del av IMFs bilaterale overvåking av Norge og ble overrakt statssekretær Jakob Bjelland (Sp) i Finansdepartementet torsdag.

De mener at regjeringens reviderte budsjett fører med seg svak ekspansiv finanspolitikk, som samlet sett vil bidra til økt etterspørsel – noe som bør unngås for ikke å øke inflasjonen.

Når det gjelder rentenivået, mener IMF det er behov for ytterligere innstramminger for å begrense inflasjonen.

De mener også at gitt norske husholdningers høye gjeld, er det fordelaktig å sette permanente grenser for boliglån i forhold til boligverdi.

De trekker fram at Norge hadde en høyere vekstrate enn de fleste andre avanserte økonomier i fjor. Selv om veksten er ventet å avta noe i år, mener IMF at utsiktene for norsk økonomi forblir gunstige.

Men på noe sikt peker IMF på at arbeidsdeltakelsen bør styrkes for å utnytte det fulle potensialet i økonomien.

For å spare penger foreslår blant annet IMF-delegasjonen å skru på strømstøtteordningen slik at den kun hjelper sårbare husholdninger.

IMFs hovedkonklusjon er imidlertid at Norges økonomi er solid, og at den økonomiske politikken i Norge har gitt rom for vekst og redusert den økonomiske usikkerheten til tross for stor usikkerhet internasjonalt.

Flere nyheter: