Menu
Høyre-leder Erna Solberg fikk hjelp fra ti partikolleger til å utfordre halve regjeringen på samme tema i Stortingets spørretime denne uken. Her er hun under en tidligere spørretime med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Javad Parsa / NTB

Høyre bombarderte ti statsråder med samme spørsmål

Dagens største problem er mangelen på kvalifisert arbeidskraft, mener Erna Solberg (H). Hun ba ti partifeller stille samme spørsmål til like mange statsråder.

Av NTB | 21.04.2023 05:54:03

Arbeidsliv: Halve regjeringen ble i Stortingets ordinære spørretime denne uka utfordret til å svare på ulike varianter av samme spørsmål: Hvordan få flere arbeidstakere med de rette kvalifikasjonene i jobb?

– Dette beskrives som problem nummer én når jeg er ute og reiser, ved siden av regjeringens skattepolitikk, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Ti statsråder ble utfordret, inkludert arbeidsministeren, justisministeren, helseministeren, finansministeren og næringsministeren.

Solberg mener det var nødvendig.

– I alle deler av samfunnet er mangel på kvalifisert arbeidskraft en hovedutfordring. Derfor er det viktig å få vite hva som er regjeringens strategi for å jobbe med dette i de enkelte sektorene, sier hun.

Tre av fem bedrifter har behov for folk med fag- og svennebrev, annenhver bedrift trenger folk med fagskoleutdanning, og to av fem bedrifter har behov for ingeniører.

Høyre-lederen er ikke videre imponert over svarene hun fikk.

– Vi ser at regjeringen egentlig ikke har så mange strategier rundt dette. Deres arbeidsmarkedspolitikk er knyttet til et ungdomsløfte. Det er fint det, men vi har sett at mange sånne initiativer ikke har funket.

Solberg har også børstet støv av et tidligere Høyre-forslag om å teste ut såkalt helsejustert lønn. Det vil si at folk med redusert arbeidsevne får fortsette i full jobb, men med redusert kapasitet, mot at Nav dekker arbeidsgiverens kostnader.

Høyre-lederen vil dessuten opprette flere bransjeprogrammer med kursing og utdanning av arbeidstakere, og gi flere voksne mulighet til å fullføre videregående.

– Hvis dette skal bli en realitet, må vi ha flere tilbud i videregående skole som tar innover seg de voksnes livssituasjon. En slags VGS for voksne med fleksibel lønn, hvor man kan jobbe ved siden av og samarbeide med næringslivet om faglig påfyll, sier Solberg.

– Vi har utfordret regjeringen på hvordan de skal sørge for at dette blir en reell rettighet.

Hun viser til at regjeringen blant annet har lansert en ungdomsgaranti som skal sørge for at unge som trenger hjelp til å komme i arbeid, får tidlig innsats og tett oppfølging.

– Vårt mål er trygg jobb til alle, med en lønn du kan leve av, der arbeidsfolk har mulighet til å påvirke sin egen arbeidshverdag, sier Persen.

Regjeringen har også gjort det enklere å være fagorganisert, styrket retten til hele, faste stillinger og fjernet den generelle adgangen til midlertidig ansettelse, påpeker Persen.

– Dette gjør at bedrifter vil investere mer i de ansattes kompetanse, samtidig som det gir oss et samfunn som er mer produktivt og konkurransedyktig, sier hun.

For å få svar på hva regjeringen gjør for å løse dette problemet, ba Solberg om bistand fra ti partikolleger som sendte inn til sammen tretten spørsmål til spørretimen. Ikke alle ble besvart.

Solberg viser til NHOs kompetansebarometer fra februar, hvor to av tre bedrifter oppgir at de mangler folk med riktig kompetanse.

Løsningen ligger ifølge Høyre-lederen i å kvalifisere folk som står utenfor arbeidslivet, samt tilby etter- og videreutdanning til voksne som er i jobb, men mangler riktig kompetanse.

Solberg er avventende til regjeringens forslag til ny opplæringslov, hvor elever blant annet gis rett til videregående opplæring på ubestemt tid.

Arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen (Ap) gir Erna Solberg rett i at det trengs mer kvalifisert arbeidskraft.

(©NTB)

Flere nyheter: