Menu
Kjersti Løken Stavrum mener det er viktig at deler av lovgivningen blir prøvd rettslig av domstolene. Hun er leder i Stiftelsen Tinius, som nå vil saksøke staten for planlagt masseovervåking av norske borgere. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Hovedeieren i Schibsted vil saksøke staten for planlagt masseovervåking av norske borgere

Stiftelsen Tinius mener fullmaktene PST og E-tjenesten har fått til å overvåke norske innbyggere, er i strid med loven. De vil nå saksøke staten.

Av NTB | 24.03.2023 12:43:58

Kriminalitet og rettsvesen: Stiftelsen Tinius vil domstolsprøve de delene av loven som vil tillate etterretningstjenesten å overvåke store deler av befolkningens daglige bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Det samme gjelder lovendringen som vil gi PST adgang til å registrere og lagre i inntil 15 år alt hva folk publiserer på internett. Begge lovendringene må også sees på i kombinasjon, opplyser Stiftelsen i en pressemelding fredag.

De mener lovendringene utfordrer både personvernet og ytringsfriheten etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

– Av hensyn til ytringsfriheten og personvernet, som er avgjørende for pressens arbeid, mener vi det er viktig for alle at de aktuelle delene av denne lovgivningen blir prøvd rettslig av domstolene, sier Kjersti Løken Stavrum, leder i Stiftelsen Tinius, ifølge Bergens Tidende (BT), som først skrev om saken.

– Vi frykter at denne loven uthuler ytringsfriheten og undergraver kildevernet, og derfor vanskeliggjør pressens arbeid, sier Sunde.

Han understreker at stiftelsen forstår behovet for å trygge landet med digitale verktøy og mot digitale angrep. Sunde påpeker likevel at disse lovendringene er så hardt kritisert fra så mange hold, og at de derfor bør etterprøves rettslig.

– Også i den digitale tid må vi følge menneskerettighetene. Det er derfor vi ønsker å teste loven, slik mange har uttrykt ønske om, sier Sunde.

* Den militære Etterretningstjenesten kan tappe, lagre og analysere all datatrafikk som går inn og ut til Norge. Det omfatter det meste av all elektronisk kommunikasjon, også mellom norske innbyggere. Systemet blir trolig satt i full drift i løpet av året, når den siste paragrafen i loven er vedtatt.

* Politiets sikkerhetstjeneste (PST) får overvåke og lagre alt som gjøres på det åpne internettet i Norge.

Fremskrittspartiet opplyser til NTB at forslaget ennå ikke er vedtatt. Det skal andregangsbehandles i Stortinget i neste uke. Frp, Venstre og SV har vært svært kritiske til forslaget. Høyre har støttet forslaget, noe som sikrer regjeringen flertall.

– De vedtatte formålene er svært vide og vage. Det er en grovmasket bulkinnsamling av informasjon som vi mener er i strid med avgjørelser fra både EU-domstolen og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, sier Wessel-Aas.

Det er advokatfirmaet Lund & Co som får oppdraget med å forberede søksmålet fra Stiftelsen Tinius.

Stiftelsen Tinius eier 26 prosent av mediekonsernet Schibsted. Schibsted igjen eier blant andre mediebedrifter som VG, Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad.

Stiftelsens styreleder, Ole Jacob Sunde, sier stiftelsens formål blant annet er å sikre rammebetingelser for de frie mediene.

Ifølge BT er dette overvåkingen som nå vil bli utfordret i domstolene:

Advokat Jon Wessel-Aas i advokatfirmaet Lund & Co sier til BT at PST i realiteten kan støvsuge nettet for all informasjon og lagre det, uten klare avgrensninger.

Flere nyheter: