Menu
St. Olavs hospital i Trondheim har hatt omfattende problemer etter at Helseplattformen ble innført der i november i fjor. Når den videre innføringen av journalsystemet utsatt i opptil halvannet år. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Helse Midt-Norge utsetter Helseplattformen i opptil halvannet år

Innføringen av Helseplattformen i Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag er utsatt til henholdsvis våren og senhøsten neste år. Helseministeren roser avgjørelsen.

Av NTB | 16.05.2023 17:44:38

Medisin og helse: Styret i Helse Midt-Norge vedtok tirsdag ettermiddag å utsette innføringen av journalsystemet Helseplattformen på de resterende sykehusene i Midt-Norge, skriver Adresseavisen.

Beslutningen er i tråd med anbefalingene i en statusrapport Helseplattformen-selskapet selv kom med i slutten av april. Selskapet vurderte det da som mest realistisk å utsette Helseplattformen i Helse nord-Trøndelag til november 2024.

Vedtaket innebærer at det omstridte journalsystemet ikke blir innført før i oktober/november 2024 på sykehusene i Nord-Trøndelag, og i april 2024 på sykehusene i Møre og Romsdal.

Helsetilsynet og Statsforvalteren i Trøndelag slo i en rapport for rundt tre uker siden fast at Helseplattformen har ført til økt risiko for svikt i pasientbehandlingen. St. Olavs hospital har hatt omfattende problemer etter at systemet ble innført der i november i fjor.

Utsettelsen alene koster 522 millioner kroner av Helse Midt-Norges reservebuffer på 600 millioner kroner, anslår styret i Helse Midt-Norge. Medregnet forlenget drift av dagens systemer kommer totalkostnaden opp i over 700 millioner kroner.

Hun mener det er bra at innføringen av Helseplattformen blir utsatt. Tilliten til journalsystemet er lik null, framholder hun og krever at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) kommer på banen for å rydde opp.

– Nå kan ikke statsråden sitte lenger med hendene i fanget og legge ansvaret på foretaket, mens kronene ruller og tilliten tømmes. Dette er hennes ansvar, på hennes vakt, sier Bollestad.

– Helse Midt-Norge sier tydelig at utfordringene ved St. Olavs hospital har vært større enn forventet i forbindelse med innføringen av Helseplattformen. De har iverksatt en rekke tiltak og satt inn store ressurser i arbeidet med feilretting og optimalisering av løsningen. Det er bra og nødvendig, sier helseministeren i en uttalelse til NTB.

– Jeg mener Helse Midt-Norges vedtak gir avklaringer som både ansatte, kommunene og opposisjonen støtter, legger Kjerkol til.

– Helseplattformen har kommet for å bli, og vi har valgt et system vi skal lykkes med i Midt-Norge. Det krever ekstra tid og ekstra innsats økonomisk, men det må vi gjøre nå, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge til Adressa.

– Slitasjen og trettheten blant helsepersonell hvor de har tatt denne plattformen i bruk, bekymrer meg. Men det som bekymrer mest, er pasientsikkerheten og hvordan pasientopplysninger, journaler, epikriser og henvisninger blir ivaretatt av systemet, sier leder Olaug Bollestad i Kristelig Folkeparti til NTB.

Kjerkol mener vedtaket styret i Helse Midt-Norge gjorde tirsdag om å endre innføringsplanen, viser at de tar situasjonen på alvor.

Flere nyheter: