Menu

Havvind-enighet på Stortinget om Sørlige Nordsjø II

Regjeringspartiene er enige med SV, MDG og KrF om havvindsatsingen på Sørlige Nordsjø II. Partiene er enige om en havvindsatsing på inntil 23 milliarder kroner.

Av NTB | 01.06.2023 00:18:47

Økonomi og næringsliv: Tidligere mente regjeringen at det var nødvendig med 15 milliarder kroner i statlige subsidier, men nå er taket hevet til 23 milliarder kroner, meldte NRK onsdag.

Debatten har rast om den norske havvindsatsingen de siste ukene etter at det ble klart at kostnadene ville bli betydelig høyere enn det regjeringen tidligere har anslått.

Ap, Sp, MDG, KrF og SV har kalt inn til pressekonferanse klokken 9 fredag for å fortelle mer om enigheten om Sørlige Nordsjø II, Norges første, store havvindprosjekt.

Høyre trakk seg denne uken fra forhandlingene om havvindsatsingen fordi de mener behovet for statlige subsidier har gått for langt.

Torsdag ble det kjent at Rødt ønsker å avlyse utlysningen av Sørlige Nordsjø II- og Utsira Nord-feltene av hensyn til stor kostnadsvekst og manglende kunnskap om miljøkonsekvenser.

MDG skal ifølge Dagens Næringsliv ha fått gjennomslag for at det skal gjennomføres miljøkartlegging.

Også utenfor Stortinget har det vært debatt. Blant annet har den tidligere lederen for Energikommisjonen, Lars Sørgard, uttrykt bekymring for det som kan bli et «subsidiesluk,» og bedt regjeringen vurdere å pause hele satsingen.

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen sa til E24 i forrige uke at det er mulig å få lønnsomme havvindprosjekter og store mengder kraft til Norge. Men da må anleggene være større, og de må kobles til Europa og ikke bare til Norge, mente han.

NVE-sjef Kjetil Lund, slo i slutten av april fast at havvind i Norge ikke er lønnsomt.

– Vi har ikke vurdert den økonomiske fornuften eller realismen i å bygge ut havvind i dette omfanget, understreket NVE-sjefen da han overleverte rapporten.

– Hvor mye av felleskassen en vil bruke på å bygge ut kraftproduksjon som ikke er lønnsom, det er – og skal være – en politisk vurdering. Vi har ikke gått inn i det i dette arbeidet, sa Lund

Høyre og Venstre ønsket en utbygging med hybridkabler, som tillater eksport av kraften som produseres av havvindparken og som dermed vil gi selvstendige inntekter. Denne løsningen har Senterpartiet satt en stopper for i regjeringen fordi løsningen åpner for eksport av norsk vannkraft gjennom kablene,

– Havvind i Norge er i dag ikke lønnsomt, og flytende havvind er ganske langt fra å være lønnsomt. Om det blir lønnsomt noen gang, og i så fall når, vet vi ikke sikkert i dag. Det sa Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund på en pressekonferanse i anledning fremleggelsen av en ekspertrapport som pekte på 20 mulige områder for å bygge ut havvind.

(©NTB)

Flere nyheter: