Menu
Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / NTB

Havforskningsinstituttet slår torskealarm

I et brev til Fiskeridepartementet slår Havforskningsinstituttet (HI) alarm om torskens situasjon langs Skagerrak-kysten og i Oslofjorden.

Av NTB | 05.07.2023 10:53:23

Fritid: I brevet skriver HI at de ikke ser tegn til at bestandssituasjonen for torsk er endret i indre Skagerrak, ytre- og indre Oslofjord siden det ble iverksatt nye tiltak i 2019.

– HI ser likevel ingen tegn til bedring. Fangstdata viser stabilt lave fangster av torsk, med nedgang i landingene i yrkesfisket siden 2006, og særlig etter 2016.

De anbefaler blant annet bedre overvåking og strengere regulering av fritidsfisket, som tar ut minst tre ganger så mye torsk som yrkesfisket.

De foreslår også at Fiskeridirektoratet setter ned en arbeidsgruppe som skal foreslå hastetiltak innen høsten 2023.

Det er også forbudt å fiske med bunnsatte garn hele året innenfor grunnlinjen fra og med Vestfold og Telemark til grensa mot Sverige. Forbudet kommer i tillegg til tiltaket mot fritidsfiske med garn på grunnere vann enn 25 meter, som gjelder i hele Skagerrak i perioden fra 1. juni til 15. august.

Instituttet mener det fortsatt er mulig å gjenopprette lokale bestander av torsk og andre bunnfiskarter, men det vil ta tid.

Fra og med 15. juni 2019 trådte forskrifter i kraft som innebar forbud mot alt fiske i 15 definerte gytefelt for torsk mellom Lindesnes og svenskegrensa fra 1. januar til og med 30. april, samt et helårlig forbud mot torskefiske fra fylkesgrensen Agder-Vestfold og Telemark til grensen mot Sverige.

(©NTB)

Flere nyheter: