Menu
Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland. FOTO: NAV

Haugesund og Karmøy topper statistikken for psykiske lidelser

Psykiske lidelser dominerer blant unge på AAP og kommunene Haugesund og Karmøy topper statistikken.

Av Egil M Solberg | 15.04.2024 10:19:10

Samfunn: Nesten 3 av 4 tilfeller av unge på arbeidsavklaringspenger (AAP) skyldes psykiske lidelser, ifølge NAV Rogaland. Per mars 2024 mottok 13 275 personer AAP i Rogaland, en økning på 616 personer det siste året. Over 60 prosent av mottakerne var kvinner, og 22 prosent hadde innvandrerbakgrunn.

Psykiske lidelser utgjorde den største gruppen med 43,7 prosent av tilfellene, og denne andelen er økende blant unge under 30 år. Haugesund og Karmøy hadde høyest andel AAP-mottakere med 4,9 prosent hver, fulgt av Sandnes, Gjesdal og Strand.

Direktør Merethe P. Haftorsen fra NAV Rogaland uttrykker bekymring over den stadig økende andelen unge med psykiske lidelser på AAP. Forskjellene mellom kommunene knyttes blant annet til alderssammensetning, utdanningsnivå og næringsstruktur.

Flere nyheter: