Menu
Arne-Martin Kjærland erfabrikksjef på Hydro Karmøy. FOTO: Hydro

God start på året for Hydro Karmøy

Fredag presenterte Hydro Karmøy et overskudd før renter, skatt og avskrivinger på 1177 millioner kroner for første kvartal i 2023.

Av Egil M Solberg | 28.04.2023 12:12:18

Næringsliv: På tross av fremdeles usikre markeder, leverer Hydro Karmøy en god start på året og har nye fremtidsrettede investeringer på trappene.

– Det er fremdeles nervøsitet i markedene, men produktlagrene blir stadig lavere. God drift, stabile aluminiumspriser og salg av over overskuddskraft har bidratt til et godt resultat i kvartalet, sier fabrikksjef Arne-Martin Kjærland.

Spennende prosjekter for fremtiden

På tross av et litt usikkert øyeblikksbilde, ser fabrikksjefen med optimisme på fremtiden til aluminiumsverket.

– Vi tror det europeiske markedet for lavkarbonaluminium vil være veldig godt på lengre sikt, og vi er godt i gang med flere prosjekter for å modernisere anlegget for fremtiden.

Hydro Aluminium har besluttet å investere 35 millioner kroner på et lasersystem for å merke produktene fra pressboltstøperiene på Sunndal, Husnes og Karmøy.

– Denne moderniseringen gjør at produktene våre får økt sporbarhet, fra støperiet frem til kunden, noe som er høyt verdsatt blant annet av bilprodusenter som jobber for å redusere karbonfotavtrykket gjennom hele leverandørkjeden.

Hydro Karmøy er allerede i gang med å oppgradere anodeservicelinja på aluminiumsverket.

– Når man investerer i aluminiumsvirksomhet er man nødt til å ha lang tidshorisont. Fortsatt utvikling av verket krever langsiktige, stabile rammebetingelser og at det bygges mer kraft i Norge slik at vi opprettholder det konkurransefortrinnet vi har på å levere lavkarbon industrivarer til et voksende marked.

Flere nyheter: