Menu
Politiet i Oslo fikk onsdag varsel om nytt storfunn av kokain hos Bama. Foto: Politiet / NTB

Gigantbeslagene av kokain: Politiet etterforsker to hypoteser

Politiet i Oslo fikk onsdag varsel om et nytt stort funn av kokain hos Bama. Politiet etterforsker med utgangspunkt i to hypoteser.

Av NTB | 20.07.2023 16:43:08

Kriminalitet og rettsvesen: – Nå som vi har fått tre laster hittil i år, kan det tenkes at Norge er et land det distribueres stoffer til Europa fra, sier enhetsleder Knut Lutro ved seksjon for skjult etterforskning i Oslo politidistrikt til NTB torsdag.

– 600 kilo er en gigantbeslag i seg selv, sier han.

Funnet som ble gjort i en ordinær last med bananer hos Bama onsdag, har trolig en gateverdi på flere hundre millioner kroner, skrev Oslo-politiet i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Det ble gjort store funn hos Bama også i april og mars i vår. Dette er nå analysert og oppveid til totalt 1,6 tonn, bekreftet Lutro til NTB onsdag.

– Nå er vi på over to tonn, sier Lutro torsdag.

I hele 2022 ble det til sammenligning beslaglagt 117 kilo kokain, fordelt på 1.501 beslag, ifølge politiets seksjon for narkotikaanalyse.

Det er en trend i Europa der skip med konteinere, der det er gjemt narkotika, kommer fra Sør-Amerika til europeiske havner. Konteinerne er lovlig lastet med frukt, særlig bananer, sier enhetslederen.

– Når konteinerne lastes om i havner eller på lagre, tas narkotikaen så ut. Her kan det altså ha skjedd en glipp, slik at forsendelsen har kommet til Norge med en feiltakelse, sier han.

Det var en av medarbeiderne på et av anleggene i Oslo som gjorde funnet, bekrefter konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt Pia Gulbrandsen i Bama til NTB.

– Den ansatte tok umiddelbart kontakt med politiet. Vi har ingen ytterligere informasjon eller kommentarer til den pågående etterforskningen, sier Gulbrandsen.

– Vi er helt sikre på at forsendelsen kom fra Sør-Amerika, sier han.

De skiller ikke mellom Sør-Amerika og Mellom-Amerika i etterforskningen.

Lutro sier det er naturlig å se beslagene i sammenheng. Samtidig behandler politiet hver sak isolert. Likheten mellom beslaget onsdag og beslagene i mars og april, er at forsendelsene kommer med lovlig last, sier han.

– Det er ingen grunn til å tro at noen i de legale distribusjonsleddene er involvert, som havnene, skipene eller Bama, sier han.

Det forrige beslaget hos Bama ble gjort etter tips fra tollere i Tyskland. I april opplyste politiet at det var likhetstrekk mellom beslagene, men de gjorde også konkrete funn som påviste ulikheter i sakene.

– Det pågår fortsatt etterforskning av sakene. Vi etterforsker sammen med andre europeiske land, og på den måten får vi tilgang på informasjon fra andre land når det er nødvendig, sier Lutro.

– I tillegg til analyse av stoffet, gjøres det andre tekniske undersøkelser. Vi avhører nå de som har funnet stoffet, og melder fra om funnet til samarbeidspartnerne våre i Europol og Interpol, sa enhetslederen onsdag.

Det var en av de ansatte som meldte fra om funnet tidligere på dagen. Den aktuelle konteineren hadde kommet til Norge fra et land i Sør-Amerika for kort tid siden.

At forsendelsen er feilsendt til Norge, er den andre hypotesen politiet jobber ut ifra, sier Lutro.

Politiet vet hvilket land forsendelsen kommer fra, men av hensyn til etterforskningen går de ikke ut med hvilket land.

På tross av en større etterforskning i flere måneder etter funnene i vår, har det ikke ledet politiet til noe gjennombrudd.

Flere nyheter: