Menu
Frp-leder Sylvi Listhaug mener Norge må vurdere å trekke seg fra konvensjoner som gir samer spesielle rettigheter. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Frp åpner for å trekke seg fra internasjonale konvensjoner om urfolks rettigheter

Norge må vurdere å trekke seg fra konvensjoner om urfolks rettigheter, mener Frp-leder Sylvi Listhaug. – Et gufs fra fortiden, mener SVs Lars Haltbrekken.

Av NTB | 11.03.2023 14:35:35

Politikk: – Dersom internasjonale forpliktelser forhindrer oss i å følge likhetsprinsippet, må vi revidere og om nødvendig trekke oss fra de konvensjoner som forhindrer oss, sa Listhaug til Frps sentralstyre på Gardermoen lørdag.

Bakgrunnen er høyesterettsdommen hvor det fastslås at vindkraftverkene på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse, etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

– Vi kan ikke ha det slik at internasjonale konvensjoner overkjører et av de viktigste grunnlovsfestede prinsippene vi har, likhet for loven, sa Listhaug.

– Ingen må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Dette er en av grunnpilarene i vårt demokrati og må beskyttes, sa hun også.

Samtidig understreker hun at regjeringen er ansvarlig for å følge opp høyesterettsdommen.

– Det er et stygt angrep. Hun bygger bevisst opp under en illusjon om at reindriften har for stor makt og er en trussel mot bosetting og utvikling, sier han til VG.

Danielsen sier reindriftsnæringen har en legitim rett til å forsvare sine interesser, men han avviser at de har noen slags vetorett eller makt til å stoppe noe.

– Dette er et gufs fra fortiden. Frps leder gjør seg nå til talsperson for å fortsette undertrykkelsen og fornorskningen av det samiske urfolk, sier han, og fortsetter:

– Etter århundrer med undertrykkelse og fornorsking er det samiske urfolk gitt rettigheter som skal sikre at de har like mulighet til å ta vare på sin kultur og livsform som majoritetsbefolkningen.

Han sier at med disse uttalelsene, nører Listhaug opp under hetsen som samer blir utsatt fort.

– Hun bør beklage og alle andre partier bør ta tydelig avstand fra det Frps leder sier, konstaterer Haltbrekken.

– Listhaugs versjon av likhet for loven betyr i praksis å utradere samisk kultur. Det har en åpenbar verdi for det norske samfunnet at samer og andre minoriteter kan bevare sine kulturer i det norske storsamfunnet, sier han.

Han sier urfolksrettigheter finnes fordi urfolkskultur trenger beskyttelse for å overleve i et storsamfunn.

Listhaug sa at Frp er imot lover som gir bedre rettigheter til enkelte grupper på grunn av etnisk opprinnelse.

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund Inge Even Danielsen er skuffet over Frp-lederens uttalelser fra talerstolen lørdag.

Stortingsrepresentant for SV Lars Haltbrekken reagerer også sterkt på Listhaugs utspill.

Stortingsrepresentant for MDG Rasmus Hansson uttaler seg på lignende vis.

(©NTB)

Flere nyheter: