Menu

For første gang på sju år er det færre enn 100 ulver i Norge

Vinterens bestandsregistrering viser en nedgang i den norske ulvestammen.

Av NTB | 12.05.2023 08:04:08

Sosiale forhold: – Til sammen i vinter er det påvist 16–18 ulverevir helt eller delvis innenfor Norges grenser, hvorav 9 ulveflokker og 7–9 revirmarkerende par. Det er påvist ulvekull i tre helnorske revir, en nedgang på ett kull fra i fjor, og seks kull i grenserevir, ned to fra i fjor, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4–6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir.

– Med denne regnemåten blir det 6 kull i Norge, hvorav tre er helnorske. Det er en nedgang fra åtte kull i fjor, men bestanden er på bestandsmålet, forklarer Kindberg.

I vinter ble det påvist mellom 89 og 92 ulver i helnorske revir og grenserevir, hvorav 43–44 med helnorsk tilhold og 46–48 med tilhold i revir på begge sider av riksgrensen mot Sverige.

Stort sett alle ulvene er påvist i Sørøst-Norge i fylker med ulvesone, det vil si østre deler av Innlandet og Viken.

– Vi har tidenes mest rovdyrfiendtlige regjering. En regjering som tar ut ulv både innenfor og utenfor ulvesonen. Nå ser vi konsekvensen av deres iver etter å skyte alt som er av ulv. I motsetning til regjeringspartiene Ap og Sp, mener Venstre bestemt at vi trenger mer rovdyr i norsk natur, ikke mindre.

Han sier også at Norge er internasjonalt forpliktet til å ta vare på rovdyrstammene.

Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

Stortingsrepresentant for Venstre og medlem i energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen mener den lave ulvebestanden er regjeringens feil.

Flere nyheter: