Menu
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Folkemøte om ny kraftledning i Karmøy kommune

Fagne har søkt om å bygge, eie og drive en ny 132 kV kraftledning fra Bø til Meland i Karmøy kommune. Norges vassdrag- og energidirektorat har sendt søknaden på høring, og holder folkemøte om saken.

Av Egil M Solberg | 03.02.2023 12:57:03

Kraftlinje: Den planlagde 132 kV kraftledningen fra Bø til Meland er rundt 5 km lang. Det eksisterende kraftnettet på Karmøy er ikke dimensjonert for dagens behov og forventede vekst. Fagne ønsker derfor å heve overføringskapasiteten på dagens regionale nett på Karmøy.

Den nye kraftledningen vil i all hovedsak følge eksisterende trasé. Fagne foreslår å avvike delvis fra dagens trasé for å unngå nærføring med enkelte boliger og planlagt utvidelse av næringsområde ved Nygård. De søker og om å rive dagens 66 kV kraftledning, samt å erstatte tremaster med nye rundstålmaster.

Høring og offentlig møte

NVE inviterer alle interesserte til offentlig møte tirsdag 07. februar, klokken 19.00 på Park Inn Radisson, Avaldsnes.

På møtet vil NVE orientere om saksbehandlingen, mens Fagne vil orientere om prosjektet. Alle er velkomne til møtet, og det vil bli anledning til å stille spørsmål om saken både til NVE og Fagne.

NVE har sendt saken på offentlig høring, og alle som har meninger om saken kan gi sitt høringssvar innen 24. februar 2023.

Se mer informasjon på NVE sine nettsider.

Flere nyheter: