Menu
ICJ-dommer Nawaf Salam leste opp kjennelsen om hastetiltak i Sør-Afrikas sak mot Israel. Foto: Peter Dejong / AP / NTB

FN-domstolen beordrer stans i Israels angrep på Rafah

FN-domstolen ICJ beordrer Israel til umiddelbart å stanse sin offensiv mot den palestinske byen Rafah. Den humanitære situasjonen er katastrofal, fastslår ICJ.

Av NTB | 24.05.2024 16:07:43

Ulykker og naturkatastrofer: Dermed får Sør-Afrika igjen gehør i Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag. Sør-Afrika ba 10. mai ICJ om å pålegge Israel nye hastetiltak for å få en slutt på krigen i Gaza.

– Israel må umiddelbart stanse sin militæroffensiv i Rafah, sa ICJ-dommer Nawaf Salam da han leste opp kjennelsen.

ICJ slår fast at situasjonen på Gazastripen er forverret siden domstolen sist beordret Israel til å ta grep. Forholdene nå innebærer fare for ytterligere og ubotelige brudd på palestinernes rettigheter, ifølge domstolen, som beordrer Israel til å innføre tiltak for å bøte på dette. Videre får Israel en måneds frist til å legge fram en rapport om tiltakene.

Ordrene ble utstedt av ICJs panel av 15 dommere fra ulike land. 13 dommere støtter beslutningen, mens dommerne fra Uganda og Israel tok dissens.

Fredagens beslutning er tredje gang i år at FN-domstolen har utstedt foreløpige kjennelser i saken Sør-Afrika har anlagt mot Israel som følge av krigføringen i Gaza.

Sør-Afrika anklaget i desember Israel for å begå folkemord på palestinerne i Gaza. ICJ, som er FNs øverste juridiske organ, åpnet noen uker senere sak. I januar beordret dommerne Israel til å avstå fra alle handlinger som kan falle innenfor FNs folkemordkonvensjon.

På oppfordring fra Sør-Afrika beordret domstolen i mars Israel til å innføre hastetiltak for å forhindre en sultkatastrofe på Gazastripen.

Siden israelske bakkestyrker startet sine angrep på Rafah i begynnelsen av mai, har nesten 800.000 palestinere flyktet fra Rafah, ifølge FN.

Sør-Afrika begrunnet sin siste begjæring til ICJ med at domstolens tidligere Gaza-ordrer ikke har vist seg å være tilstrekkelige.

Sør-Afrika krever også at Israel gir FN-utsendinger, hjelpeorganisasjoner, journalister og etterforskere adgang til Gazastripen.

Avgjørelsene fra ICJ, som tar for seg tvister mellom stater, er bindende, men domstolen har ikke myndighet til å håndheve dem. For eksempel har ICJ beordret Russland til å stanse invasjonen i Ukraina, til ingen nytte. FN-domstolen kan imidlertid be FNs sikkerhetstråd om å gripe inn.

ICJ beordrer også Israel til å åpne grenseovergangen ved Rafah for nødhjelp og til å slippe etterforskere inn på Gazastripen. Israel må innen en måned rapportere til ICJ om framgangen med å iverksette tiltakene.

Sør-Afrika gikk igjen til ICJ for å begjære hastetiltak da israelske styrker rykket inn i Rafah helt sør i Gaza i vår. Byen ligger rett ved grensen til Egypt, og området var inntil nylig tilholdssted for over halvparten av Gazas befolkning, de aller fleste internt fordrevne på flukt fra krigen.

Flere nyheter: