Menu
Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag mener det bør stilles høyere krav til kompetanse hos undervisere. Foto: Terje Pedersen / NTB

Flertall ønsker faglige dyktigere lærere

En fersk undersøkelse fra Lektorlaget viser at et flertall av befolkningen ønsker at lærere skal ha mer faglig fordypning enn dagens minstekrav.

Av NTB | 29.09.2023 10:13:15

Arbeidsliv: I dag er det et krav om ett års fordypning i alle fag for å undervise i fag på videregående skoler i Norge. 66 prosent av respondentene i undersøkelsen mener det bør være to år. Undersøkelsen ble utført av Respons Analyse på vegne av Norsk Lektorlag.

– Det er en pågående debatt i skolen om hva som er viktige faktorer for å få til god læring. Forskning viser at kvalifiserte lærere og lektorer er den viktigste faktoren for å få til god læring. Det er også viktig for sosial utjevning, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.

Hun mener politikere må komme på banen og peker på at mange i skolen i dag ikke er kvalifiserte nok til å undervise.

– Lektorlaget etterlyser mer politisk vilje til å stille krav til kompetanse. Tilsettingskravene må også ytterligere strammes inn, sier hun.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at over 20 prosent av de som underviser i dagens videregående skole, er ukvalifiserte. For ungdomsskolen er det 15 prosent.

Nyhuus mener det er bekymringsfullt at flere undervisere forlater yrket. Hun ønsker også bedre hjelp for studenter.

– Det er mange kvalifiserte lærere og lektorer som har forlatt yrket, og vi ser at det står mange tomme plasser i lektor- og lærerutdanningene denne høsten. Dette bør bekymre. Studiene må bli mer relevante og være en god forberedelse til jobben i klasserommet. Nyutdannede må også få en bedre introduksjon og veiledning for å avhjelpe mot praksissjokket, avslutter hun.

(©NTB)

Flere nyheter: