Menu
Konsernsjef Anders Opedal i Equinor ASA mener dette er en unik mulighet til å bygge en hydrogenindustri i Norge. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Equinor og tysk energiselskap erstatter kull med norsk gass og hydrogen

Equinor og det tyske energiselskapet RWE sier de skal samarbeide om å erstatte kullkraftverk med gasskraftverk som på sikt skal drives av hydrogen.

Av NTB | 05.01.2023 11:46:33

Økonomi og næringsliv: Selskapene skal bygge opp en omfattende produksjon av hydrogen i Norge, skriver Equinor i en pressemelding.

Gassen skal etter planen eksporteres til Tyskland gjennom en ny rørledning.

* Bygging av anlegg for å produsere hydrogen i Norge. Gassen skal produseres ved hjelp av naturgass, men med CO2-rensing.

* Eksport av hydrogen gjennom en rørledning til Tyskland.

* Felles utvikling av vindparker, hvor energien skal brukes til produksjon av hydrogen i framtiden.

– Gasskraftverkene som er klare for hydrogen, kan være oppe og gå i 28–29. Så er det satt i gang en avtale mellom Norge og Tyskland om en stegvis utvikling av en rørledning som kan være på plass rundt 2030, sier Vestre.

Han anslår at de vil være i drift i mange tiår.

– Samarbeidet mellom Equinor og RVE understreker muligheten vi har for å utvikle norsk sokkel, sier han til NTB.

Han sier at Norge skal bruke mye gass for å produsere hydrogen.

Nei, det gjør man ikke. Norsk olje- og gassindustri må orientere seg mot en dekarbonisert løsning, sier Aasland.

– Det kan bli den nye æraen i fortellingen om Norge som en energistormakt, sier Vestre til NTB.

Han påpeker at etterspørselen etter olje og gass etter hvert kommer til å synke.

– Nå har vi 200.000 høyproduktive arbeidsplasser i olje og gass. Det skal vi ha en del år til. Nå eksporterer vi så mye gass vi kan til Europa, det er viktig for europeisk energisikkerhet. Men vi vet at etterspørselen etter olje og gass vil gå nedover. Da er det ekstremt viktig at Norge som er så avhengig av den lønnsomme industrien, får flere bein å stå på, sier han.

– Dette er en unik mulighet til å bygge en hydrogenindustri i Norge, der hydrogen også kan brukes i innenlands industri, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor.

Planen er å først produsere store mengder av såkalt blått hydrogen, som er basert på fossil energi, men har lavere utslipp enn for eksempel naturgass. Neste skritt er såkalt grønt hydrogen, som er fullstendig basert på fornybar energi.

– For å gjøre framskritt i omleggingen fra fossile brennstoffer til hydrogen haster det med en rask styrking av hydrogen-økonomien. Blått hydrogen i store mengder kan være et utgangspunkt, med påfølgende omlegging til grønt hydrogen, sier Opedal.

De planlagte nye gasskraftverkene er et ledd i denne planen. Fram til hydrogenproduksjonen er bygget ut, er det Equinor som skal forsyne dem med gass.

I pressemeldingen påpeker Equinor at norsk naturgass har betydelig lavere klimagassutslipp enn kull.

– Dette er en fantastisk nyhet for klimaet, energiomstillingen og norsk industri. Avtalen bygger på arbeidet Solberg-regjeringen gjorde gjennom fangst- og lagringsprosjektene Langskip og Northern Lights, og veikartet for hydrogen som tidligere olje- og energiminister Tina Bru la fram i Energimeldingen i 2020, sier han.

* Bygging av nye gasskraftverk som skal erstatte kullkraftverk. Equinor og RWE skal eie disse gasskraftverkene sammen, og i første omgang skal de forsynes med naturgass (det vil si fossil gass). Naturgassen skal etter planen gradvis erstattes med hydrogen.

Næringsminister Jan Christian Vestre anslår at anleggene vil bli satt i drift mot slutten av 2020-tallet.

Norge skal fortsatt skal være en olje- og gassnasjon, selv om det i tillegg blir satset på hydrogen, understreker olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Næringsministeren betegner samarbeidet som veldig viktig og stort.

Equinor mener samarbeidet er svært viktig for norsk industri.

Tyskland har en ambisjon om å fase ut alle kullkraftverk innen 2030.

Miljøpolitisk talsperson i Høyre Nikolai Astrup er svært glad for disse planene og mener det var forrige regjering som la grunnlaget.

(©NTB)

Flere nyheter: