Menu
Eksamenslokale på Åssiden videregående skole før norskeksamen mandag. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Elever som ble rammet av dataproblemer, kan få eksamen annullert

Elevene som fikk eksamen ødelagt av dataproblemer, kan få eksamen annullert. Elevorganisasjonen er fornøyd.

Av NTB | 26.05.2023 13:18:51

Utdanning: Det opplyser Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet har nå besluttet at skolene skal søke gruppevis annullering av eksamen på vegne av elever som ble berørt. Eleven bestemmer selv om de vil stå på denne lista.

– Situasjonen på mandag har rammet elever ulikt. Derfor finnes ingen perfekt løsning som alle vil oppfatte like rettferdig. Men vi mener denne løsningen ivaretar de ulike situasjonene best, samtidig som den kan iverksettes raskt, sier Morten Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Det var store dataproblemer da elever i videregående skole skulle ha eksamen i norsk hovedmål mandag. I Møre og Romsdal ble eksamen avlyst.

– Elevorganisasjonen er veldig fornøyde med samarbeidet vi har hatt med Utdanningsdirektoratet denne uken og løsningen som kommer, fordi den ivaretar flest elever, sier påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Petter Andreas Lona.

– Mandagens eksamener var for mange elever en katastrofe og for andre elever en positiv opplevelse, derfor er det viktig og riktig at man legger til rette for at det skal være elevens valg om hen skal få sin eksamen annuller eller ikke. Slik ivaretar vi alle, sier Lona.

– Denne uken har mange tusen elever i Norge gjennomført eksamen. For de aller fleste av dem har det gått fint, men noen hadde en litt stressende start på eksamen, med problemer med innlogging. Derfor er jeg glad for at Utdanningsdirektoratet nå har hatt god dialog med elevorganisasjonen, lærerorganisasjonene og KS om hvordan vi skal løse dette, så det blir rettferdig for alle.

– Det er svært beklagelig at årets eksamen endte i kaos. Utdanningsdirektoratet må lytte til kunnskapen fra klasserommene, sier hun.

Lektorlaget mener at eksamenstrøbbelet var en varslet katastrofe.

– Den digitale infrastrukturen er ikke på plass mange steder. Vi forventer at Utdanningsdirektoratet tar lærdom av dette og holder tett kontakt med oss, både når det gjelder utforming og gjennomføring av fremtidige eksamener.

– Å overlate dette ansvaret til elevene, bidrar bare til å gjøre situasjonen verre. Utdanningsdirektoratet skal i tillegg behandle søknadene og fatte vedtak. Dette er en prosess som vil ta tid og bidrar på ingen måte til å skape en høyst nødvendig ro i forkant av nye eksamener disse elevene skal gjennom, sier han.

Utdanningsdirektoratet har levert en redegjørelse til regjeringen. De har og hatt møter med lærerorganisasjonene, skolelederforbundet, KS og Elevorganisasjonen for å få på plass en best mulig løsning.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har tidligere varslet gjennomgang av eksamenskaoset. I en epost til NTB understreker hun viktigheten av å ta lærdom av det som skjedde under eksamenene mandag.

Leder Helle Christin Nyhuus i Norsk Lektorlag sier i en pressemelding at det ikke finnes noen god løsning for elevene.

Nestleder Jon Oddvar Holthe i Skolenes landsforbund mener på sin side at kunnskapsministeren bør sørge for en nasjonal annullering.

Flere nyheter: