Menu
Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Ekstra midler og redusert ventetid i Helse Fonna

Helse Fonna har mottatt ekstra midler fra staten for å kutte pasientenes ventetid.

Av Egil M Solberg | 02.07.2024 00:34:19

Sykehus: Gjennom revidert nasjonalbudsjett er 76,7 millioner kroner tildelt Helse Vest, hvorav Helse Fonna får 10 millioner kroner.

En digital løsning, «Mitt timeval», skal også innføres for å redusere antall re-planlagte timer. Dette forventes å frigjøre betydelige personalressurser.

Effektiviseringstiltak har allerede bidratt til å redusere ventetidene betydelig siden mai 2020, melder helseforetaket.

Flere nyheter: