Menu
Gerd-Liv Valla er medlem av Den alternative energikommisjonen (AEK). Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Den alternative energikommisjonen tror ikke på havvind som løsningen for kraftpolitikken

Den alternative energikommisjonen er uenig med regjeringens energikommisjon sin konklusjon om behovet for utbygging av ny kraft.

Av NTB | 28.04.2023 02:14:02

Økonomi og næringsliv: – Norge har et kraftoverskudd. Hvis vi husholderer godt med kraften vi har, ruster opp eksisterende kraftverk, satser på solenergi og ikke bruker kraft fra land til å elektrifisere sokkelen, så har vi godt med kraft, sier Gerd-Liv Valla, tidligere LO-leder og medlem i Den alternative energikommisjonen til Klassekampen.

Den alternative energikommisjonen (AEK) ble nedsatt av Industriaksjonen i mai 2022 fordi de var misfornøyd med mandatet til regjeringens energikommisjon.

Da regjeringens energikommisjon la fram sin rapport i februar var en av deres anbefalinger at en langsiktig plan for havvind og nett må raskt på plass, og staten bør inngå langsiktige kontrakter med utbyggere. Flertallet mener også at bunnfast havvind bør utvides fra 1,5 til 3 GW i første fase.

Dette er Valla uenig i, og advarer mot å tro at havvind vil løse utfordringene i kraftpolitikken. Hun peker på at havvind i utgangspunktet er svært dyrt å bygge ut. Dette er noe også Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pekt på.

– Havvind i Norge er i dag ikke lønnsomt, og flytende havvind er ganske langt fra å være lønnsomt, sa NVE-direktør Kjetil Lund tidligere denne uken.

Den alternative kommisjonen mener det heller bør settes ned et utvalg som kan se på alle sider ved en storstilt havvindsatsing, inkludert behov for statlige subsidier og konsekvenser for naturen.

(©NTB)

Flere nyheter: