Menu
Overproduksjonsavgiften er til vanlig på 490 øre per liter melk og brukes til å straffe bønder som produserer mer enn det de har kvote til. Nå kan altså bønder produsere så mye melk de vil ut 2024 med 0 i avgift. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Bønder får produsere så mye melk de vil i år – overproduksjonsavgiften settes til 0 kroner

Landbruksdepartementet har bestemt at overproduksjonsavgiften for kumelk settes til 0 kroner for 2024.

Av NTB | 31.05.2024 16:23:19

Økonomi og næringsliv: Landbruks- og matdepartementet (LMD), Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Tine har fredag gjennomført ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk.

På bakgrunn av drøftingen har LMD bestemt at avgiften for overproduksjon av kumelk settes til 0 kroner for 2024 slik at melkeprodusentene ikke taper på å produsere mer.

– Dette gir muligheter for økt melkeproduksjon og viser at vi har et fleksibelt system der produksjonen kan tilpasses behovet i markedet, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Det var Tine som foreslo å fjerne avgiften resten av året. Overproduksjonsavgiften er til vanlig på 490 øre per liter melk og brukes til å straffe bønder som produserer mer enn det de har kvote til. Nå kan altså bønder produsere så mye melk de vil ut 2024.

Ifølge Nationen vil en fjerning av avgiften gi mellom 1470 og 1480 millioner liter melk. Det vil innebære en økning på 30–40 millioner liter.

Flere nyheter: