Menu
Napier i Langevåg på Bømlo, får 123 millioner kroner i investeringsstøtte. Foto: Salt Ship Design

Bømlo-selskap får 123 millioner for hydrogen-skip

Napier på Bømlo mottar 123 millioner kroner fra Enova for å bygge et hydrogendrevnet prosessfartøy.

Av Egil M Solberg | 19.06.2024 20:11:28

ENOVA: Skipet på ca. 50 meter skal bruke hydrogen og batterier for fremdrift, og blir et viktig bidrag til utslippsfri skipsfart.

Fartøyet, som er et resultat av samarbeid, har en lastekapasitet på 300 tonn og er perfekt for norske oppdrettsanlegg. Flere aktører har vist interesse for det bærekraftige konseptet.

Levering er planlagt til 2027. Med fire prosessfartøy i drift, to nye under bygging og planer for videre ekspansjon, ser fremtiden lys ut for Napier på Bømlo.

Flere nyheter: