Menu
Studiene TØI har gjort en sammenstilling av, viser blant annet at feil på bremser på lastebiler øker risikoen for ulykker med 50 prosent. Foto: Lise Åserud / NTB

Beltebruk i lastebiler gir 21 prosent lavere risiko for alvorlig ulykke

Bruk av bilbelte blant førere av tunge kjøretøy reduserer betraktelig risikoen for å bli drept eller skadd, viser forskningsrapporter.

Av NTB | 04.05.2023 14:04:26

Økonomi og næringsliv: Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjort en sammenstilling av nasjonal og internasjonal forskning på området.

I gjennomsnitt viser studiene av ulykker med tungtransport at risikoen for personskade reduseres med 47 prosent når føreren bruker bilbelte. Men i studier hvor det er kontrollert for andre faktorer, som fart, er reduksjonen på 21 prosent.

«Den store forskjellen kommer sannsynligvis av at førere som ikke bruker bilbelte, også har høyere risikoatferd på andre områder, som å kjøre godt over fartsgrensen eller bryte trafikkreglene generelt,» skriver TØI i en nyhetssak.

Det er vanskeligere å angi nøyaktig effekt av bilbelte for sjåfører og passasjerer i buss, da studiene av slike ulykker ikke har tatt høyde for andre faktorer.

Andelen førere av tunge kjøretøy som bruker bilbelte, er økende og var i 2019 på 86 prosent. I lette kjøretøy tar 90 prosent av førerne beltet på.

(©NTB)

Flere nyheter: