Menu
Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Bankene setter av mindre til tap og har færre mislighold

Høyere rente og galopperende inflasjon fører tilsynelatende ikke til at bankene venter større tap og får flere mislighold. Snarere tvert imot.

Av NTB | 25.09.2023 11:02:23

Økonomi og næringsliv: Både tapsavsetninger og andelen mislighold var lavere ved utgangen av juni enn ved samme tidspunkt i fjor, viser den siste rapporten til Finanstilsynet.

I samme tidsrom økte andelen samlede utlån med vesentlig økt kredittrisiko fra 8,2 ved utgangen av andre kvartal i fjor til 9,2 prosent i år.

* Andelen av utlånsvolumet som er misligholdt, har sunket noe det siste året, til 1,3 prosent ved utgangen av andre kvartal.

* Nivået av betalingsmislighold, hvor kravet har forfalt med mer enn 90 dager, har det siste året økt marginalt.

* Inflasjon og økt rente har så langt ikke medført en økning i betalingslettelser. Andelen av utlånsvolumet som har betalingslettelser, har gått ned og var på 1,3 prosent ved utgangen av juni.

* I personmarkedet har nivået av betalingslettelser økt marginalt til 0,6 prosent av utlånsvolumet.

Tallene gjelder bankenes samlede utlån – altså både for lån til personmarkedet og til bedriftsmarkedet.

– Ved utgangen av juni 2023 hadde veksten i norsk økonomi begynt å avta, men aktiviteten i økonomien var fortsatt høy. Det var og er fremdeles betydelig usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, noe som gjør det utfordrende å anslå ventet tap, understreker Finanstilsynet.

* Tapsavsetninger som andel av utlånsvolumet var marginalt lavere ved utgangen av juni enn ett år før.

De resultatførte utlånstapene utgjorde 0,04 prosent av utlånsvolumet i første halvår i år, opp fra tilnærmet null i samme periode året før, skriver tilsynet i rapporten.

(©NTB)

Flere nyheter: