Menu
Arbeiderpartiet er samlet i Oslo for å vedta ny politikk. Her er statsminister Jonas Gahr Støre (t.v.), partisekretær Kjersti Stenseng og avtroppende nestleder og fiskeriminister Bjørnar Skjæran. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ap har vedtatt å øke ytelsene

Arbeiderpartiet vil sørge for at de laveste ytelsene og andre ordninger for de som har minst, blir økt. Bostøtteordningen skal også styrkes.

Av NTB | 05.05.2023 16:34:22

Økonomi og næringsliv: Det slo partiet fast i et vedtak på landsmøtet fredag.

– Arbeiderpartiets mål er at nivået på trygdeytelsene sikrer at folk kan leve anstendige liv, heter det i uttalelsen som ble vedtatt fredag.

Partiet slår også fast at de skal sørge for at bostøtteordningen skal fange opp flere vanskeligstilte, særlig i lys av høye strømpriser og høyr prisvekst.

Uttalelsen starter med et tydelig forsvar av arbeidslinjen.

– Den sosialdemokratiske arbeidslinjen handler om å gi folk mulighet til arbeid. Om å stille krav, og å stille opp, heter det i teksten.

Samtidig understrekes det at virkemidlene først og fremst skal bidra til å hjelpe folk tilbake til arbeidslivet.

– Når arbeid viser seg å ikke være mulig skal folk ha trygghet for at de vil få varig økonomisk støtte til et godt og verdig liv, slår partiet fast.

Arbeiderpartiet vil også:

* Gjennomgå satser for livsopphold for å sikre at de gir et grunnlag å leve av.

* Sikre at utbetaling av ulike ytelser skal samordnes bedre, med mål om å gi folk som mottar en bedre oversikt og mer forutsigbarhet

* Styrke Nav for å gi folk raskere og tettere oppfølging når de trenger det.

* Gjøre det lettere å kombinere trygd og arbeid, slik at flere får brukt arbeidsevnen sin.

* Gå gjennom overganger fra ytelse til arbeid for å gjøre det økonomisk forutsigbart og lønnsomt for folk å gå ut i arbeid eller arbeider mer.

(©NTB)

Flere nyheter: