Menu
Delstatsforsamlingen i North Dakota har vedtatt å innføre totalforbud mot all abort, med enkelte unntak bare i de første seks ukene. Foto: Dale Wetzel / AP / NTB

Abort blir forbudt etter sjette uke i North Dakota

North Dakotas republikanske guvernør Doug Burgum har undertegnet en lov som forbyr abort i delstaten etter sjette uke, uten unntak for voldtekt eller incest.

Av NTB | 25.04.2023 03:34:07

Sosiale forhold: Forbudet, som er et av de strengeste i USA, skulle tre i kraft umiddelbart, men en rettskjennelse i forrige måned blokkerer et slikt forbud inntil en sak om loven er i tråd med grunnloven, er avgjort.

Lovgiverne sa de uansett ville vedta loven for å sende et signal til domstolen om at folket i staten ønsker å begrense abort.

Tilhengerne av loven sier den vil beskytte alt liv, mens motstanderne sier den får alvorlige konsekvenser for kvinner og jenter.

– North Dakota har alltid vært for det ufødte liv og tror på å verdsette både mor og barn, sier den republikanske delstatsrepresentanten Janne Myrdal som satte fram forslaget om abortforbudet.

Loven gjør abort ulovlig fra første dag, men åpner for unntak for voldtekt, incest og om morens liv er i fare, bare i de første seks ukene, før de fleste kvinner er klar over at de er gravide. Etter sjette uke er forbudet totalt.

Etter at USAs høyesterett opphevet den grunnlovsfestede retten til abort i fjor, er det innført forbud av varierende grad i minst 13 amerikanske delstater. I flere andre stater venter vedtatte forbud på avklaring i rettsvesenet før de kan tre i kraft.

På den annen side har guvernører i 20 demokratisk-styrte delstater gått sammen om å styrke tilgangen på abort, også for kvinner fra andre stater.

(©NTB)

Flere nyheter: