Menu
Illustrasjon fra Arim

44,8 millioner i Enovastøtte til biogassfabrikk

Biovind i Vindafjord mottar 44,8 millioner kroner i Enovastøtte for å bygge biogassfabrikk.

Av Egil M Solberg | 26.10.2023 21:44:48

Biogass: Biovind skal bygge en biogassfabrikk på Nerheim industriområde i Ølen. Støttebeløpet på 44,8 millioner vil bidra til realiseringen av det ambisiøse prosjektet.

Den planlagte fabrikken vil ha en kapasitet til å produsere 85 GWh energi, tilsvarende strømforbruket til 4 400 husstander, ved hjelp av biologisk materiale som dyregjødsel, slakteriavfall og avfall fra fiskeoppdrett, skriver Haugesunds avis.

Den produserte flytende biogassen (LBG) vil brukes som drivstoff i tunge kjøretøyer i transportnæringen, og flere fyllestasjoner for dette miljøvennlige drivstoffet vil bli bygget over hele Norge.

Bøndene vil også dra nytte av prosjektet ved å motta biorester som kan brukes som gjødsel, redusere behovet for kunstgjødsel og forbedre jordkvaliteten.

Prosjektet forventes å skape arbeidsplasser og ha positive miljøeffekter, inkludert CO2-håndtering.

Selskapet planlegger å fullføre fabrikken innen våren 2026, melder avisa.

Flere nyheter: