Menu
Foto: Carina Johansen / NTB

38 millioner tonn kobber på havbunnen på norsk sokkel

Det finnes 38 millioner tonn kobber og 45 millioner tonn sink på havbunnen på norsk sokkel. Det kommer fram i en ny ressursvurdering fra Oljedirektoratet.

Av NTB | 27.01.2023 23:34:54

Vitenskap og teknologi: I Oljedirektoratets (OD) ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel konkluderes det med at det er store tilstedeværende ressurser. For flere av metallene tilsvarer mineralressursene mange år med globalt forbruk, skriver direktoratet i en pressemelding.

Direktoratet opplyser at det blant annet finnes 38 millioner tonn kobber, 45 millioner tonn sink og 2.317 tonn gull.

– Omstillingen til lavutslippssamfunnet øker behovet for utvalgte grunnstoff. Disse grunnstoffene forekommer blant annet i avsetninger på havbunnen. Dette er viktige råstoff i energiomstillingen, og de er etterspurt av industrien, skriver direktoratet.

Mineralforekomster på havbunnen deles i tre typer: mangannoduler, manganskorper og sulfider. Alle de tre typene inneholder flere metaller, og de ligger på store dyp, hovedsakelig mellom 1.500 og 6.000 meter.

– Av metallene som finnes på havbunnen i utredningsområdet, står blant annet magnesium, niob, kobolt og sjeldne jordarter på EU-kommisjonens liste over kritiske mineraler. Kostbare, sjeldne jordarter som neodym og dysprosium er svært viktige for magneter i vindturbiner og elbil-motorer», sier Kjersti Dahle, direktør for teknologi, analyse og sameksistens.

Teknologiutvikling, sammen med mer og bedre data, vil etter hvert gi bedre forståelse av ressurspotensialet.  

– Mengden utvinnbare ressurser avhenger av teknologi og økonomi. Det gjenstår å se om områdene åpnes og om utvinning kan være økonomisk lønnsomt, sier Dahle.

Fristen for å levere høringssvar på konsekvensutredningen (KU) om mineralvirksomhet på sokkelen gikk ut fredag.

(©NTB)

Flere nyheter: