Menu
EU gjør nå et tredje forsøk på å styrke europeeres sikkerhet for at persondata ikke skal komme på avveie og havne hos amerikansk etterretning eller kommersielle aktører i USA. Illustrasjonsfoto: Jan Haas / NTB

Von der Leyen: EU-borgernes personlige data er nå bedre beskyttet

EU-kommisjonen har vedtatt et nytt juridisk rammeverk som skal forhindre at EU-borgernes personlige data, kommer på avveie i USA.

Av NTB | 10.07.2023 18:02:59

Politikk: Ifølge kommisjonens leder Ursula von der Leyen har USA nå oppdatert sitt regelverk når det gjelder tapping av data. EUs innbyggere er derfor tryggere, mener hun.

– Vi har i dag tatt et viktig steg i retning av å skape tillit om at EU-borgernes data er trygg, vi har styrket våre økonomiske bånd mellom EU og USA, og vi har på samme tid bekreftet at vi har felles verdisyn, sier von der Leyen.

Joe Biden undertegnet i fjor en presidentordre som innebar en oppdatering av mandatet amerikansk etterretning har, til å spionere på datatrafikk til og fra EU-land.

Mandag ønsket Biden kommisjonens kunngjøring velkommen.

– Beslutningen gjenspeiler vår felles besluttsomhet om sterk beskyttelse av personvern og vil skape større økonomiske muligheter for våre land og selskap på begge sider av Atlanterhavet, heter det i en uttalelse fra ham.

Det samme vil skje med EU-kommisjonens tredje forsøk, mener han.

– Det er et «fundamentalt problem» at USA mener at det bare er amerikanere som har en grunnlovsfestet rett til å bli beskyttet mot dataspionasje, sier Schrems.

Saken vil derfor på nytt havne på bordet til EUs øverste domstol (ECJ) i løpet av måneder, tror han.

Foruten å gjelde alle EUs 27 medlemsland, vil det nye rammeverket også gjelde innbyggere i Norge, Island og Liechtenstein.

EU har to ganger tidligere gjort et forsøk på å innføre et nytt juridisk rammeverk, men begge ganger har det blitt stanset av EU-domstoler takket være European Centre for Digital Rights og den østerrikske aktivisten Max Schrems.

EU-kommisjonen mener det nye rammeverket er godt og viser til at amerikanske selskap som undertegner EU-US Data Privacy Framework, vil måtte slette europeeres personlige data når de ikke lenger er trengs til det de opprinnelig ble benyttet til.

(©NTB)

Flere nyheter: