Menu
Advokat Heidi Reisvang er forsvarer for Julio Kopseng. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Voldtektsdømte Julio Kopseng har bedt om prøveløslatelse

Den tidligere TV-danseren Julio Kopseng, som soner en dom på 21 års forvaring for overgrep mot 21 kvinner, har søkt om prøveløslatelse.

Av NTB | 31.08.2023 15:14:34

Kriminalitet og rettsvesen: Julio Kopseng ble i 2016 dømt i Borgarting lagmannsrett til 21 års forvaring med en minstetid på ti år for overgrep mot 17 kvinner, blant annet 16 voldtekter. Det er tidenes strengeste straff for voldtekt i Norge.

Begjæringen om prøveløslatelse ble sendt inn den 13. januar i år.

Heidi Reisvang, som er Julio Kopsengs forsvarer, påpeker at Kopseng ble pågrepet i 2013.

– Han har derfor sittet ut minstetiden på ti år, og han ønsker å prøveløslates, sier Reisvang til NTB.

Da Kopseng ble dømt i 2016, var han allerede dømt for to voldtekter og ble i 2019 dømt for voldtekt av to kvinner. Voldtektene skjedde i 2006 og 2012. For de siste voldtektene ble det ikke utmålt straff fordi Kopseng allerede sonet lovens strengeste straff.

De sakkyndige som undersøkte Julio Kopseng i forkant av behandlingen av tingrettssaken i 2015, konkluderte med at faren for at Kopseng ville begå nye voldtekter var stor.

Heidi Reisvang sier at hun ikke vil forhåndsprosedere saken i mediene.

– Han har deltatt i programmer og vært i behandling i fengselet. Så vil vi komme tilbake til detaljene rundt det i retten, sier hun.

Kopseng soner forvaringsdommen i Ila fengsel i Bærum.

Påtalemyndigheten samtykker ikke til prøveløslatelse. Statsadvokat Andreas Magne Alfoni Strand har ikke besvart NTBs henvendelser torsdag ettermiddag.

Kopseng har tidligere jobbet som TV-danser, artist og stripper.

Behandlingen av søknaden om prøveløslatelse skjer i Ringerike, Asker og Bærum tingrett i Sandvika fra 16. til 18. januar neste år.

Flere nyheter: