Menu
EN DEL AV ARBEIDSHVERDAGEN: Som ungdomsskolelærer har Morten opplevd både vold og trusler. FOTO: Arbeidstilsynet.

Vold og trusler i skolen er et problem

I løpet av tolv år som lærer har vold og trusler blitt en del av arbeidshverdagen til Morten.

Av Egil M Solberg | 26.03.2023 14:48:19

Skolevold: – Jeg har opplevd vold og trusler på jobb opptil flere ganger. Å oppleve trusler ble til slutt en vane for meg. Det er veldig trist å si, forteller han.

1 av 4 lærere på grunnskolen har opplevd vold og trusler. Det viser forskning fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Skoleansatte er en av de mest utsatte yrkesgruppene for vold og trusler.

– Elever har truet meg med juling og våpen. Jeg har fått dødstrusler mot meg selv og mot min familie, sier Morten.

Ungdomsskolelæreren forteller også at han har opplevd og blitt slått, sparket og dyttet av elever.

Skal ha blitt slått av elev

Morten har vært gymlærer lenge. En gymtime for åtte år siden glemmer han aldri. Han tok med klassen til en fotballbane som lå like utenfor skolen, for å spille fotball.

– Plutselig, når de stod i to rekker på en øvelse, så fløy to elever på hverandre. Det var ganske stor fysisk forskjell på dem. Den ene betraktelig mindre enn den andre. Så begynte de å slåss. Den ene ble lagt ned i bakken, slått og ble forsøkt tatt kvelertak på, forteller han.

Morten var på den tiden relativt ny som lærer på ungdomsskolen. Han tok tak i den ene gutten og løftet han opp, snudde seg 180 grader rundt og satte han ned igjen, slik at han kom imellom de to elevene.

– I det jeg satt denne eleven ned, med ryggen til meg, så snudde han seg raskere enn det jeg klarte å reagere, med en knyttneve og slo meg av full kraft. Rett i kjeven.

– Det er en fryktelig ubehagelig situasjon å stå i. Det er jo noe som dessverre i dag er litt av det å være lærer. Man står oftere og oftere i de situasjonene. Man blir sliten av det, rett og slett. Det går inn på en, enten man vil eller ikke.

Vold og trusler kan gi alvorlige konsekvenser

Vold og trusler i arbeidet kan gi alvorlige konsekvenser både på kort og lang sikt. Det gjelder både risikoen for vold og faktiske trusler og vold.

– I tillegg til fysiske skader opplever mange psykiske plager som angst, depresjon eller søvnproblemer etter trussel- eller voldshendelser. Dessuten kan frykten for å bli utsatt for vold og trusler, være en belastning i seg selv, sier Ida Aagaard, seksjonsleder i Arbeidstilsynet.

Vold og trusler kan få store konsekvenser for arbeidsmiljøet i virksomheten. Det kan føre til mindre jobbengasjement, høyere sykefravær og at folk slutter.

Arbeidsmiljøloven stiller tydelige krav til arbeidsgiver.

I 2017 trådte nye bestemmelser om vold og trusler på jobb i kraft. Regelverket stiller tydelige krav til at arbeidsgiver skal forebygge og følge opp vold og trusler slik ansatte skal ha en trygg arbeidshverdag.

– Ansatte som har en risiko for å bli utsatt for vold eller trusler må også få opplæring og øvelse i hvordan dette skal håndteres. Det skal gjennomføres kartlegginger og risikovurderinger av vold- og trusler og dette må følges opp med nødvendige tiltak i etterkant, sier Aagaard.

– Det å bli utsatt for vold og trusler skal ikke være et individuelt problem. Det er et arbeidsmiljøproblem, presiserer hun.

Tilsyn viser mangler på opplæring og rutiner

Erfaringer fra tilsyn viser at flere skoler ikke har tilstrekkelig opplæring i forebygging og håndtering av vold og trusler, og at det kan være utfordrende for mange å øve riktig og nok. Det er også behov for at mange virksomheter må lage bedre og tydeligere rutiner når det gjelder vold og trusler.

– Man har ikke tid til å gjøre så mange vurderinger når man står i situasjonen. Det er ikke tid til å lure på hvilket handlingsrom man har eller lure på hva arbeidsgiver forventer. Det må være kjent og må sitte i ryggmargen, sier Aagaard.

– Hvordan håndtere og stå i vold og trusler er ikke noe lærerne har lært. Det er ikke en del av utdanningsløpet. Jeg mener absolutt at ledelsen har et ansvar for å sette vold og trusler på agendaen og ha det som et fokusområde kontinuerlig. Det vil nok gjøre det til et tryggere miljø enn det er i dag, sier lærer Morten.

Flere nyheter: