Menu
FOTO: Vindafjord kommune

Vindafjord kommune unngår store kutt

Flere kommuner må gjennom store kutt på grunn av dårlige økonomiske resultater. I Vindafjord kommune unngår de store kutt takket være høye inntekter.

Av Egil M Solberg | 04.06.2024 20:47:31

Budsjett: På et formannskapsmøte tirsdag sa kommunedirektør Yngve Folven Bergesen at de har penger på bok til å justere seg, i motsetning til mange andre kommuner.

Årsregnskapet for 2023 viser et positivt driftsresultat på nesten 47 millioner kroner. Dette skyldes et rekordhøyt premieavvik på 52 millioner.

Politikerne diskuterte også utfordringer, som et stort merforbruk innen helse og omsorg.

Ordfører Ole Johan Vierdal oppsummerte debatten med at Vindafjord kommune er godt rustet for fremtiden, men advarte mot for mye merforbruk.

Flere nyheter: