Menu
Foto: Frank May / NTB

Vil øke kvaliteten på lærere i Haugesund

Haugesund kommune vurderer tiltak for å øke antallet kvalifiserte lærervikarer etter en nylig kartlegging.

Av Egil M Solberg | 28.09.2023 08:11:42

Skole: En nylig kartlegging er gjort i samarbeid med fagorganisasjonene og denne avslørte at hele 40 prosent av vikartimene i uke 43 i fjor ble utført av ukvalifiserte vikarer, melder Utdanningsnytt.

Dette har ført til en debatt om hvordan man kan forbedre undervisningskvaliteten.

Blant de foreslåtte tiltakene er opprettelsen av en vikarpool bestående av fast ansatte lærere som kan jobbe på ulike skoler i kommunen. Dette tiltaket har tidligere vist seg effektivt i andre kommuner, spesielt for å dekke langvarig fravær. Imidlertid er det ikke enighet om dette blant alle, melder nettstedet.

Flertallet av skolene i Haugesund mener at den mest effektive løsningen vil være å øke grunnbemanningen på hver skole. Dette vil gi skolene muligheten til å håndtere vikarutfordringene internt og ha kvalifiserte vikarer tilgjengelige, samtidig som det styrker det profesjonsfaglige fellesskapet og kontinuiteten for elevene.

Utdanningsforbundet støtter både ambulerende lærervikarer i faste stillinger og økning av grunnbemanningen, mens Skolelederforbundet foretrekker å styrke grunnbemanningen på skolene som det mest effektive tiltaket.

Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen mener også at økning av grunnbemanningen vil være den beste løsningen for å øke andelen kvalifiserte lærere i undervisningen etter en helhetlig vurdering, heter det i meldingen.

Flere nyheter: