Menu
Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / NTB

Vil lage hydrogen på Kårstø

Innen 2030 kan det leveres store mengder Hydrogen fra prosessanlegget på Kårstø i Tysvær til Tyskland.

Av Egil M Solberg | 30.11.2023 19:09:11

Hydrogen: En studie utført av Gassco og det tyske energibyrået Dena antyder at store mengder hydrogen fra Vestlandet kan sendes til Tyskland fra 2030, opplyser regjeringen.

Europiperørledningen fra Kårstø er det økonomisk gunstigste alternativet i studien. Prosjekter som Clean Hydrogen to Europe (CHE) og Aukra Hydrogen Hub planlegger å produsere hydrogen fra 2030, enten fra Equinors Mongstad eller Kårstø.

For transport til Tyskland kreves 725 km nye rørledninger via Europipe eller 1.255 km for et nytt system. Kostnadene anslås til 30 mrd. kr med Europipe eller 55 mrd. kr for nye rør, i tillegg til årlige driftskostnader på 175 mill. kr.

Olje- og energiminister Terje Aasland ser tekniske muligheter, men påpeker betydelige priser og utfordringer som markedsmodning og regulatoriske rammer. Studien utforsker også CO₂-rørtransport fra Tyskland til lagring i Norge.

Flere nyheter: