Menu
Foto: Vidar Ruud / NTB

Vil ikke refundere skatt til Statnett

Stord kommune er blant kommunene her i landet som avviser et refusjonskrav på skatt fra Statnett.

Av Egil M Solberg | 16.01.2023 11:32:24

Skatt: Statnett krever tilbakebetalt eiendomsskatt fra en rekke kommuner for årene 2019 til 2022.

Skattenemnda i Stord kommune avviser kravet, melder Sunnhordland.

Striden handler om hvem som skal betale eiendomsskatt for grunnen under kraftlinjene.

En dom fra Borgarting lagmannsrett slo fast at grunneierne i de tre kommunene Ås, Sauda og Suldal skulle betale eiendomsskatt for grunnen kraftlinjene står på. Dommen ble anket, men Høyesterett forkastet anken. Nå mener Statnett at denne skaper presedens for alle kommuner, og krever tilbake eiendomsskatt for årene 2019-2022, skriver avisa.

Flere nyheter: