Menu
Leif Arne Moi Nilsen (Frp) ser for seget slikt atomkraftverk i Mortavika. Han åpner også for å bygge anlegget i fjell. Foto: GE Hitachi Nuclear Energy

Vil ha kjernekraft i Norge

FrP ønsker å være positive til selskaper som ønsker å bygge ut trygg, regulerbar og utslippsfri energi i Norge helt uten bruk av skattebetalernes penger. Det sier Terje Halleland i FrP.

Av Egil M Solberg | 25.01.2023 07:27:50

Kjernekraft: April i 2022 lanserte Leif Arne Moi Nilsen (Frp) et prosjekt med atomkraftverk i Mortavika etter nedleggelse av ferjetrafikken. Den gang ble han møtt med en kald skulder. Nå er situasjonen en helt annen.

– Dessverre blir initiativene møtt med en kald skulder av regjeringspartiene som mangler en troverdig plan for utbygging av nok kraft i årene som kommer. Vi trenger mye kraft de neste årene for å sikre omstilling bort fra fossil energi og over til fornybar energi. Det gjelder også i vår region, sier Halleland til Radio Haugaland.

Det har skjedd mye i utviklingen på feltet med kjernekraft de siste tiårene.

– Moderne, trygge og modulære reaktorer på størrelse med en fotballbane vil masseproduseres mer og mer kostnadseffektivt, og har politisk støtte i svært mange vestlige land. Våre naboer Sverige og Finland har i tillegg lang erfaring med kjernekraft, og kan bli naturlige samarbeidspartnere for Norge på forskningssiden og for å redusere kostnader, sier Halleland.

Han viser også til fagmiljøet i Norge som er bygget opp gjennom Institutt for energiteknikk og deres arbeid på Kjeller og i Halden

– Vi skal ikke finne opp kruttet, vi sitter heller ikke på alle fasitsvar i denne debatten. Det vi er opptatt av er at Stortinget, regjeringen og embetsverket skal lytte og være åpne til innspill vi har sett eksempler på fra Norsk Kjernekraft AS, sier Halleland og fortsetter.

– Vi er nødt til å ta dette på alvor, og derfor mener vi regjeringen nå bør starte arbeidet med å opprette et konsesjonsregime underlagt olje- og energidepartementet, samt utrede behovet for kjernekraft i Norge slik at vi får på plass ryddige prosesser og et skikkelig regime som kan behandle disse søknadene ordentlig. Ingen politikere, selv ikke i Arbeiderpartiet bør være redd for kunnskap og nye konsekvensutredninger på et så viktig felt, sier Halleland.

Halleland er også kritisk til at de som snakker mest om klimatiltak for å nå 1,5-gradersmålet, er negative til kjernekraft.

– Det er et stort paradoks at de som ofte snakker aller høyest om å begrense klimagassutslipp og som stadig siterer FNs klimapanel i sin iver etter å begrense folk sin frihet, nekter å lytte til de samme forskerne der det er stor enighet om at kjernekraft er nødvendig i absolutt alle scenarier for å innfri 1.5-gradersmålet.

Flere nyheter: