Menu
Professor Institutt for psykisk helse, Solveig Klæbo Reitan. Pressebilde NTNU.
Professor Institutt for psykisk helse, Solveig Klæbo Reitan. Pressebilde NTNU.

– Vi må tørre å snakke om rus og psykisk helse

- Vi må tørre å snakke om rus og psykisk helse. Det sier en av Norges fremste ekspert, professor Solveig Klæbø Reitan. Haugalandet har de siste årene hatt store utfordringer med rus og psykiatri.

Av tomas | 11.07.2024 08:22:36

Rus og psykisk helse: Haugalandet har de siste årene stått overfor en rekke utfordringer knyttet til utagerende atferd hos personer med rus- og psykiske helseproblemer. Flere drap og episoder med vold har preget både Haugesund og Karmøy, og skapt bekymring hos innbyggerne.

Radio Haugaland har mottatt mange tilbakemeldinger om politikere, kommuner og politi som forsøker å dysse ned problemene, spesielt på Karmøy.

I et intervju med Radio Haugaland forteller en av Norges fremste ekspert innen fagfeltet, professor Solveig Klæbo Reitan at det er viktig å ta tak i problemene og skape en åpen dialog. Hun mener at dette er et ansvar som både politikere og samfunnet som helhet må ta på seg.

– Dette er mennesker som trenger hjelp, og det er en hovedoppgave for politikerne å sørge for at de får den hjelpen de trenger, sier Reitan.

Reitan mener det er en dårlig løsning å bosette folk med rus- og psykiske lidelser på samme sted.

– Da får man et «rusreir» og det er ikke trygt. Da eskalerer bare problemene, forteller Reitan videre. Hun mener folk som har rusproblemer skal få god oppfølgning så de kan leve trygt i et bofelleskap i et nabolag sammen med andre.

Tvangsinnleggelser:
Tidligere denne uken ble en utagerende person forsøkt tvangsinnlagt av politiet, men personen ble dimittert av en lege.

– Dagens lovverk setter strenge krav for tvangsinnleggelse. For å bli tvangsinnlagt i psykiatrisk sykehus, må man ha en «alvorlig sinnslidelse». Dette innebærer i praksis diagnoser som psykose, alvorlig akutt suicidalitet eller alvorlig mani. Å være til fare for seg selv eller andre er alene ikke tilstrekkelig kriterium. Det viktigste er om pasienten har samtykkekompetanse, understreker Reitan.

Flere nyheter: