Menu
Skjermdump av nettsiden «Bekymringsmelding til barnevernet» hvor private personer og offentlig ansatte kan du melde fra til barnevernet i kommunen.Foto: skjermdump / NTB

Vest politidistrikt fant tolv meldinger som ikke kom fram til barnevernet

Vest politidistrikt opplyser at de har sendt 219 meldinger om barnevernssaker som ikke er åpnet. I tolv meldinger er det ikke spor av annen dialog.

Av NTB | 13.07.2023 15:43:12

Politiet opplyser at det i de aller fleste sakene har vært annen dialog enn via Altinn som gjør at barnevernet er blitt varslet.

Men i noen saker har det ikke vært dialog i det hele tatt.

– Det er altså snakk om tolv saker hvor våre meldinger ikke har nådd fram til barnevernet. Dette er beklagelig, sier politimester Kaare Songstad.

– Men sakene gjelder ikke barn, det er det som er poenget. Det kan handle om helt andre forhold, sa Songstad til BA.

Politiet understreker at tallene er foreløpige. Gjennomgangen kvalitetssikres nå, og tallene vil så bli oversendt Politidirektoratet. Det vil trolig skje neste uke.

I noen saker handlet det om at en av foreldrene var under etterforskning i en narkotikasak, men barnet bodde et annet sted. Et par saker handlet om foreldre som var anmeldt for kroppskrenkelse på utested, der barnet heller ikke hadde vært til stede. To saker handlet om ruskjøring, men heller ikke i disse sakene hadde barnet vært til stede i bilen.

En sak gjaldt kroppskrenkelse, der minst ett barn har sett eller hørt vold eller krangel mellom to voksne. Det var tre barn til stede i boligen. To skal ha sovet, mens en 14-åring meldte fra til politiet om hendelsen som fant sted, opplyste Isachsen.

Songstad sier det ikke er avdekket noen alvorlig konsekvens av at meldingene ikke hadde kommet fram. Men han understreker at politiet tar det svært alvorlig.

– Det har vært potensial her for at det kunne ha vært det, sier han.

Ikke i noen saker gjelder det meldinger om at barn kan være utsatt for vold eller overgrep, understreket Songstad. Sakene er såkalte foreldrevarsler – underretningssaker der politiet har plikt til å varsle barnevernet om at en av foreldrene er under etterforskning.

Påtaleansvarlig Sidsel Isachsen gikk gjennom hva slags tolv meldinger som er blitt liggende ulest uten videre oppfølging. Seks av sakene gjaldt Bergen, mens seks gjaldt andre kommuner i Vest politidistrikt.

Flere nyheter: