Menu
Foto: Heiko Junge / NTB

Veiprosjektene blir dyrere enn planlagt

Veiprosjektet mellom Fagerheim og Førland i Haugesund vil koste betydelig mer enn de 171 millionene som er tilgjengelige i Haugalandspakken.

Av Egil M Solberg | 12.06.2024 19:33:21

Trafikk: Prosjektet vil lyses ut på anbud høsten 2024, skriver Haugesunds avis.

Haugalandspakkens prosjektleder, Helge Ytreland, bekrefter overfor avisa at kostnadsanslaget er 72 millioner kroner høyere enn budsjettert.

Dette betyr at hele potten på 69 millioner i ufordelte midler vil bli brukt for å dekke de ekstra kostnadene.

Prosjektet, som innebærer bygging av vei uten gang- og sykkelvei, har en lang historikk i Haugalandspakken.

Til tross for de økte kostnadene, støtter styringsgruppen økningen for å gjennomføre prosjektet, som nå vil koste totalt 243 millioner kroner, skriver avisa.

Flere nyheter: