Menu
Arkivfoto: Henrik Sundgård / NTB

Varsel om stor skogbrannfare

Det er sendt ut varsel om stor skogbrannfare. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Av Egil M Solberg | 17.04.2023 10:34:48

Brannfare: Vær forsiktig med åpen ild.

I varselet er det råd om å følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Det er stor lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning, heter det i varselet.

Flere nyheter: