Menu
Illustrasjon fra Varsom.no

Varsel om sørpeskred-fare

Det er sendt ut varsel om sørpeskredfare for deler av Vestland og Rogaland gjelder for fredag 17. mars.

Av Egil M Solberg | 16.03.2023 11:33:16

Sørpeskred: Skredhendelser kan forekomme over utsatte bane- og vegstrekninger, som da kan bli stengt.

Faren for å utløse sørpeskred gjelder særlig i områder med 25-50 cm snø.

Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.

Det ventes mye regn og snøsmelting fredag. Nedbørmengdene og nedbørplassering er noe usikker.

Flere nyheter: