Menu
Det er ventet høy vannstand i forbindelse med lavtrykket på Vestlandet. Illustrasjon fra YR.

Varsel om høy vannstand

Det er sendt ut varsel om høy vannstand for områdene Rogaland og Hordaland fredag.

Av Egil M Solberg | 11.03.2021 13:43:45

Vannstand: Varsel gjelder for strekningen fra Egersund til Fedje.

Fredag formiddag er det venta høy vannstand.

Prognosene tilsier 142 cm. Dette er over høyvann med 5 års inntektsintervall. Usikkerhet i varsla vannstand er 5-10 cm.

Konsekvenser

Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander i strandsonen.

Oversvømmelser kan gi vannskader på infrastruktur og bygninger enkelte steder i strandsonen.

Grafikk fra Kartverket

Flere nyheter: